Skovning af yngre løvtræ

15-10-2021

I de kommende måneder – oktober og november, foretager Naturstyrelsen Sønderjylland pleje i yngre løvtræ bevoksninger i hhv. Skelde Kobbelskov, Skelde Folekobbel, Lambjerg Indtægt, og Arnkil Skov.

Plejen sker i form af en udtynding, der foretages med skovningsmaskine.

Forud for skovningen er træerne, der skal fældes blevet afmærket, og arealerne gennemgået for fuglereder, planter, svampe og mosser i det omfang det har været muligt at få kendskab til disse.

Træet bliver brugt til gulve og som energitræ.