Slagteaffald henkastet på Lerup Strandvej

15-10-2021

Naturstyrelsen Thy blev i onsdags af Nordjyllands Politi gjort opmærksom på, at der lå rester af to kreaturer på et privatejet areal ved Lerup Strandvej. På et nærliggende areal ejet af Naturstyrelsen har en privat forpagter kreaturer i græsning.
Naturstyrelsen og den private forpagter besigtigede onsdag det sted, hvor slagteaffaldet var henkastet. Slagteresterne ser ud til at stamme fra kreaturer af samme race som dem, der går på Naturstyrelsens arealer. På baggrund af besigtigelsen vurderer Naturstyrelsen dog, at de to kreaturer ikke er stammer fra den besætning, der går på styrelsens arealer, og at kreaturerne er slagtet et andet sted og resterne er forsøgt skaffet af vejen på arealet tæt på Lerup Strandvej i stedet for lovlig destruktion.”

Kontakt.

Vildtkonsulent Tommy Hansen på mobilnr. 22221671