Strandeng på Kalvebod Fælled bliver nu genetableret

04-10-2021

Naturstyrelsen fjerner sø ud for Arenakvarteret i Naturpark Amager efter afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet

Den anlagte sø ud for Arenakvarteret i Naturpark Amager bliver igen strandeng.

Det sker efter, at Miljø- og Fødevareklagenævnet i juli 2020 ændrede Københavns kommunes tilladelse til at bibeholde af søen til et afslag.  Naturstyrelsen har derfor valgt at lovliggøre forholdene i området ved at fjerne søen.

Efter afgørelsen sidste sommer er området i og omkring søen blevet undersøgt for beskyttede arter, de såkaldte bilag 4-arter, men der har ikke været nogle fund.

Naturstyrelsen går i gang med at fylde søen og vandløb op med jord den 4. oktober Der vil i den kommende tid derfor køre dumpervogne med jord på dele af Kanonvej.


Jorden tilkøres fra Kalvebod Fælled, hvor der i forvejen skal fjernes jord i forbindelse med et naturgenopretningsprojekt, som skal give bedre forhold for padder og vadefugle