"Urørt" skovtur i Svinkløv Klitplantage - torsdag den 28 oktober kl. 15.00

13-10-2021

Svinkløv Klitplantage er udpeget til urørt skov og Naturstyrelsen Thy inviterer i den anledning alle interesserede på skovtur torsdag d. 28. oktober kl. 15. Mødepunkt er 500 m før parkeringspladsen ved Svinklovene, hvor vi vil stå klar til at tage imod. Formålet med turen er, at informere om plantagens fremtid som urørt skov og de vilkår der følger med, og vil være indledende for udarbejdelsen af områdets fremtidige forvaltningsplan.

En vildere natur i Svinkløv Klitplantage skal fremme biodiversiteten og naturoplevelserne

Svinkløv Klitplantage består i dag overvejende af træarter, hvis naturlige udbredelsesområde ligger uden for Danmark. Dette betyder en lavere biologisk mangfoldighed i skoven, da der er et lavere antal dyr, planter og svampe knyttet til disse træarter, end der er til de hjemmehørende. En del af udlæggelsen består derfor i at foretage en træartsudskiftning i plantagen, til fordel for hjemmehørende træarter og deres biodiverse tilknytninger.

Udpegningen til urørt skov resulterer derfor ikke i et brat ophør af skovdriften, da plantagens naturlige dynamikker og processer skal have tid, plads og de rette vilkår til at indfinde sig, før den vilde og urørte natur kan udvikles af sig selv. Indfasningsperioden, som løber frem til 2046, skal derfor bestå af en række tiltag, som sikrer at plantagen, ved periodens udløb, har det bedst mulige udgangspunkt for at udvikle sig naturligt.

Plantagen skal fortsat kunne anvendes i friluftsregi på samme niveau som i dag, men besøgende vil i fremtiden kunne opleve en vildere skov med flere naturlige dynamikker end den nuværende.

Turen forventes at vare to timer og der vil blive serveret kaffe og kage inde i plantagen, mens vi drøfter tanker om processen i en åben dialog. Det lokale brugerråd deltager i turen og vil også være med i det videregående arbejde med forvaltningsplanen, som sendes i offentlig høring sidst på året.

Her kan du læse mere om urørt skov på Naturstyrelsens arealer og se et faktaark om Svinkløv Klitplantage

Abonnér på nyheder

Få Naturstyrelsens nyheder i din indbakke. Du kan naturligvis til enhver tid afmelde nyhedsbrevet igen.