Veteranisering i Ganløse Ore

04-10-2021

Mange skovgæster vil i den kommende tid kunne opleve et helt usædvanligt syn i Ganløse Ore.
Det er synet af skovarbejdere, der skærer dybe huller i levende træer, skærer bark af i strimler eller tænder bål ved træernes rødder, så flammerne slikker op af stammen på træerne. Men det kan også være store maskiner, der flår grene og dele af trækronerne af træerne, så de hurtigt får råd med huller og dybe revner.

Veteranisering i fuld gang

Skovrider Kim Søderlund oplyser, at Naturstyrelsen netop nu har ekstra fokus på at skabe øget biodiversitet og derfor er i gang med at skabe levemuligheder for så mange arter som muligt. En af de bedste metoder at speede den proces op på er ved ”at veteranisere”.

”Når vi veteraniserer et træ, efterligner vi de naturlige hændelser, et træ bliver udsat for i løbet af et langt liv, det kan være i form af lynnedslag, sygdom, spættehuller eller vind og vejr.

Når vi helt bevist påfører træet skader ved eksempelvis at knække store grene af eller lave et hul i stammen med en motorsav, skaber vi en masse mulige levesteder for f.eks. flagermus, svampe og fugle. Hvis vi sammenligner vores nuværende skove med de gamle danske urskove, så er en af de helt markante forskelle manglen på sårede træer – dem vi kalder Veteranerne. Der findes en hel hær af nedbrydere, som netop lever inde i huller og revner. Det er de organismer, der er knyttet til gamle træer, der dels er levende og dels har store områder med dødt trævæv. Netop den type træer findes ikke mange steder i de moderne skove, hvor der er fremelsket høje lige stammer til træindustrien, altså træstammer uden såkaldte fejl” forklarer skovrider Kim Søderlund.

Et andet formål med hele projektet er at fælde de træer, der nu er ved at vokse op så de skygger for eksempelvis gamle ege.

”Ved at skabe lys og luft om egene får de forhåbentlig et ekstra langt liv, hvor de vil brede kronen ud og skabe levesteder både i selve kronen, i den furede bark og senere i huller og revner.

Hvor specielt bøgetræer og ahorn vokser op i kronen på egene, fældes bøgene og de meget skyggende ahorn, hvis det er muligt uden at ødelægge de gamle ege. Hvis det ikke er muligt at fælde disse træer, påfører vi dem skader i barken, så de hurtigt går ud og derved langsomt knækker kviste og grene af. Egene er nemlig truet af opvoksende bøge og ahorn. Ved at fælde disse træer omkring de gamle ege sikrer vi os både, at der bliver levesteder og rigere natur og ikke mindst, at egene bevares!” uddyber Kim Søderlund. ”Træerne, der skades, får derved et kortere liv, men til gengæld vil de danne rammerne for en mængde andet liv – vi er altså ved at skabe muligheder for at øge biodiversiteten med stormskridt, samtidig med at vi hjælper egene til at få et langt liv!”.

På sigt vil skovene få åbne huller i trækronerne, hvor Solens lys kan komme til jorden, så også en masse urter og dyr kan få bedre betingelser.

 

De fleste af træerne, der fældes, vil blive liggende tilbage på skovbunden for at tilgodese de mange arter af svampe og insekter, der netop er knyttet til livet i dødt træ.

Du kan læse mere om projektet på hjemmesiden: https://naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/hovedstaden/