Almindingen får bedre levesteder til sjældne vandinsekter

09-09-2021

I øjeblikket graves der nye vandhuller, og flere af Almindingens eksisterende vandhuller bliver gjort bedre. Det skal gavne sjældne insekter, men også mange andre af Almindingens vandlevende dyr.

De fire sjældne insekter, som projektet især skal gavne: Grøn mosaikguldsmed, stor kærguldsmed, lys skivevandkalv og bred vandkalv. Illustrationer: Ben Woodhams.

Almindingen er hjemsted for mange sjældne dyre- og plantearter. En del af dem lever store dele af deres liv omkring områdets vandhuller. Det er de dyr, der nu får mulighed for at brede sig til nye levesteder, for der graves i alt fem nye vandhuller i Almindingen, og mange af de allerede eksisterende levesteder bliver også forbedret ved at de eksempelsvis oprenses eller brinkerne glattes ud, så de er bedre egnet som levesteder.

Det er især de EU-beskyttede arter stor kærguldsmed, grøn mosaikguldsmed, bred vandkalv og lys skivevandkalv, som forholdene skal forbedres for. Flere af arterne er globalt truede, og derfor har vi i Danmark et særligt ansvar for, at forbedre deres overlevelsesmuligheder.

”Arterne er afhængige af relativt åbne vandhuller, hvor solen kan nå ned til overfladen og opvarme vandet tildigt om foråret. Derfor blev der allerede sidste år ryddet træer og krat omkring en del vandhuller i Almindingen, og nu går vi så videre med at fjerne eksempelvis tagrør og dunhammere nogle af de steder, hvor de er ved at overtage vandhullerne,” siger skovfoged Rasmus Munch Marcher, som er Naturstyrelsens hydrologiansvarlige på Bornholm.

”Når man forbedrer forholdene for disse arter, gavner det også mange andre dyrearter, som er afhængige af de samme forhold. Eksempelvis fuglelivet og de forskellige andre vandinsekter, salamandere og frøer, der lever i og omkring Almindingen,” forklarer Rasmus Munch Marcher.

Gravemaskinen startede arbejdet ved Lille Nydam tirsdag, og arbejdet fortsætter i de kommende uger. Det er den lokale entreprenør STM Entreprise, som udfører opgaven med vejledning fra en ekspert fra virksomheden Amphi Consult.

”Det kan godt se lidt voldsomt ud, med store gravemaskiner der rumsterer i naturen. Men vi udfører arbejdet så nænsomt som det er muligt, og når vi er færdige, vil det ikke vare længe, før den bare jord er groet til, og områderne igen er smuk natur – nu blot med bedre vilkår for de sjældne dyr,” siger Rasmus Munch Marcher.

Projektet er en del af EU-naturprojektet Semi Aquatic Life, som foregår i Danmark, Sydsverige og Nordtyskland og støttes af EU og 15. Juni Fonden. Nogle af tiltagene foregår i den del af Almindingen, som er udpeget til naturnationalpark, men projektet er planlagt længe før udpegningen. Formålet er dog det samme: At passe på beskyttede arter. Det er også flere aktiviteter som denne, der kan indgå i etableringen af den kommende naturnationalpark.

Gravemaskinen i gang med arbejdet ved Lille Nydam. Foto: Naturstyrelsen.

Rasmus Munch Marcher

Skovfoged
Bornholm

FAKTA

Der graves i alt fem nye vandhuller følgende steder:

 • Øst for Bastemose
 • Lille Nydam
 • Øst for Gammelmose
 • Grønnevad

Eksisterende levesteder forbedres følgende steder:

 • Bastemose
 • Iglemosen
 • Baremosen
 • Tvillingehullerne
 • Rappekær
 • Ravnekær
 • Suppegryden
 • Hareløkkerne
 • Stenløsevej
 • Grønnevad

Her arbejdes der.