Arkæologer søger svar på Øster Lem Hede

16-09-2021

Hvem gravede i oldtiden en 500 m lang fordybning omkring Kjelderbakke på Øster Lem Hede og hvorfor?

I disse dage graver Arkæologi Vestjylland og arkæologer fra Kiel Universitet på Naturstyrelsens arealer på Øster Lem Hede mellem Ringkøbing og Skjern. Øster Lem Hede er 84 ha stor, fredet og rummer særdeles mange fortidsminder.

På en laserscanning af heden tilbage i 2008 opdagede forskere en mulig voldgrav eller bred grøft omkring Kjelderbakke, som er et markant højdedrag på Øster Lem Hede, hvorfra man har vidt udsyn over Ringkøbing fjord.

Det har længe været kendt, at der på denne hede findes et usædvanligt og velbevaret marksystem fra den ældste jernalder, 500-0 f.Kr. Arkeologer har derfor ønsket at undersøge, hvorvidt voldgraven kunne stamme fra en befæstet landsby fra samme periode. Befæstede landsbyer fra ældre jernalder er sjældne i Danmark. De mest kendte er Borremosefæstningen i Himmerland samt Lyngsmosefæstningen ved Hover ikke langt fra Øster Lem Hede.

Der anvendes flere metoder til undersøgelsen. Der er gravet en søgegrøft på tværs af voldgraven og inden for denne. Derudover skal der bores efter materiale til kulstof-14 datering, og der skal foretages geomagnetiske målinger. Sidstnævnte metode kan, under de rigtige betingelser, bruges til at kortlægge forandringer i undergrunden, der kan skyldes forhistorisk graveaktivitet i forbindelse med huse, grøfter og brønde.

De foreløbige resultater viser, at der på Kjelderbakke har været en del aktivitet i bondestenalderen, men der er ikke fundet spor efter jernalderhuse på bakken. ”Voldgraven” har vist sig at være meget lav og kan næppe have udgjort noget forsvarsanlæg, så gåden er bare blevet mere større.