Skovning af ældre løvtræ

10-09-2021

I de kommende måneder foretager Naturstyrelsen Sønderjylland skovninger af ældre løvtræ i hhv. Lambjerg, Rumorhsgård, Made Skov, Arnkil Maj samt Skelde Kobbelskov.

Bøg til møbelproduktion

Skovningerne foretages som led i Naturstyrelsens  naturnære drift, hvor vi nænsomt plukker af de hugstmodne træer. Forud for skovningerne er arealerne gennemgået for synlige reder, planter, svampe og mosser i det omfang det har været muligt at få kendskab til disse.

Træerne sælges til danske savværker og indgår i produktionen af bl.a. møbler og gulve.

Vi forsøger i videst muligt omfang at undgå skader på skovveje og stier, der er til gene for skovgæster. Men i det omfang der vil være behov for efterfølgende reparation af veje og stier vil det ske hurtigst muligt efter endt ud transport af træeffekter.