Invitation til borgermøde om urørt skov i Silkeborgskovene

02-09-2021

Kom med rundt i skoven, mandag d. 6. september, og hør om de fremtidige planer, som vil betyde, at store dele af Silkeborgskovene omlægges til urørt skov.

Dele af skovene omkring Silkeborg skal fremover være urørte.  Naturstyrelsen Søhøjlandet inviterer derfor alle interesserede til en skovvandring, hvor rammerne for udlægningen til urørt skov præsenteres. 

Mange områder i skovene bærer præg af forstlig drift, hvorfor der i de første år skal foretages naturgenopretningsprojekter ved bl.a. at skabe større variation i skovene med mere naturlige vandforhold, flere skovlysninger, mere dødt ved, afgræsning og mere plads til hjemlige arter ved at fjerne fremmede træarter.

Alt sammen for at skabe de bedst mulige rammer for udvikling af biodiversiteten.

Der vil være mulighed for at komme med idéer og input samt drøfte de tiltag, som forventes at blive iværksat i de kommende urørte dele af skovene.

Tid og sted:

Mandag d. 6 september 2021 kl. 18:30-20:30. Mødestedet er P-pladsen Rødebæk (P13) Sønderskovvej i Silkeborg Sønderskov (koordinater: 56°07'06.7"N 9°36'24.1"E).