Naturstyrelsen fælder træer langs skovveje i Ovstrup Skov på Falster

01-10-2021

Dele af Ovstrup skov vil være lukket for færdsel i perioden fra 4. oktober til den 12. november 2021. Det vil ikke være sikkert at færdes på skovvejene

Kort over skovning
Skovning langs vejene, vi starter mod syd. Bemærk P-pladser.

Skovning i Ovstrup Skov er en såkaldt ”overgangshugst”, som aftalekredsen bag udlægning af urørt skov har besluttet i forbindelse med udlæg af urørt skov. Ordningen sikrer en gradvis neddrosling af leverancerne til de danske savværker med bæredygtigt træ fra danske statsskove.

Skovningen skal gennemføres, så der tages højst mulig hensyn biodiversiteten. I Ovstrup Skov ønsker Naturstyrelsen at skabe bedre levevilkår for den meget sjældne rødlig perlemorssommerfugl. Sommerfuglens larve lever på viol, som elsker åbne arealer med meget lys. Mere lys vil også gavne andre blomsterplanter og det vil hjælpe andre sommerfuglearter og insekter, og vil dermed skabe større biodiversitet i skoven. Derfor foregår skovningen langs vejene i stedet for almindelig udtynding.

Der vil ikke blive arbejdet overalt i hele skoven i hele perioden, så skovgæsterne opfordres til at holde øje med skilte med information ved P-pladser. Gæsterne kan også vælge at benytte Hannenov Skov i stedet.

Da skovningen primært sker langs skovvejene, og vil foregå med store skovnings- og udkørselsmaskiner, som vil udgøre en risiko for skovens gæster, og det er derfor nødvendigt at lukke skoven for besøgende.

Find P-pladser på hjemmesiden Udinaturen.dk 

Mette Skat Buhr

Skovfoged