Naturvandring i solskin og positiv stemning

03-05-2022

I hjertet af Mols Bjerge var godt hundrede personer mødt frem til en naturvandring, som er den første del af processen med udviklingen af den kommende naturnationalpark og den konkrete udformning og forvaltning.

Godt hundrede deltog i naturvandringen i den kommende naturnationalpark i Mols Bjerge.

Efter beslutningen om etableringen af Naturnationalpark Mols Bjerge bød Naturstyrelsen de mange fremmødte velkommen til det første af mange møder i naturnationalparken.

Samling ved besøgscenter Øvre Starndkær midt i Mols Bjerge.

Skovrider Peter Brostrøm og projektleder Steffen Thomsen redegjorde for hvordan arbejdet med udviklingen af naturnationalparken kommer til at foregå gennem tre nedsatte grupper, hvoraf to er nationale arbejdsgrupper og en er en projektgruppe sammensat af lokale repræsentanter. Derudover vil det blive en åben proces, der giver alle mulighed for, at komme med forslag til indretning af naturnationalparken enten ved direkte kontakt til Naturstyrelsen eller gennem de lokale repræsentanter, der kommer til at sidde i den lokale projektgruppe.

Dialogen om den kommende naturnaionalpark favnede bredt over mange emner.

Spørgelysten var stor og emnerne mange. Et overordnet indtryk af dialogen var, at der er stor interesse for den kommende Naturnationalpark Mols Bjerge, og Naturstyrelsen glæder sig til et godt og konstruktivt samarbejde med alle interessenter omkring etableringen.

 

Snakken gik ivrigt videre under tilbageturen til besøgscenteret.

Du kan læse mere om Naturnationalpark Mols Bjerge.