Arkæologiske undersøgelser ved Trehøje

25-04-2022

I slutningen af april/starten af maj gennemfører Museum Østjylland arkæologiske forundersøgelser ved Trehøje på Fussingø.

I skovene omkring Fussingø ligger der mange større og mindre fredede gravhøje. De fleste af højene er ikke arkæologisk undersøgt, så vi ved ikke med sikkerhed, hvad der gemmer sig i højene. Placering og størrelse på mange af højene sandsynliggør dog, at der er tale om gravhøje fra ældre bronzealder (1800-1000 f.Kr.). Mange af højene er frivilligt fredet af ejeren af Fussingø helt tilbage i slutningen af 1800-tallet. Det er en del af fortællingen om herregårdslandskabet, hvor velstillede godsejere gik forrest i beskyttelsen af fortidsminderne. Derfor ser vi ofte mange fortidsminder bevaret omkring godserne, som her på Fussingø.

Trehøje er tre markante Bronzealderhøje,der ligger skulder ved skulder på overgangen mellem Skals Å og Nørreå.

Med den kommende naturnationalpark skal der udsættes kronhjorte og stude. Derfor skal der opsættes et almindeligt vildthegn på 2 m. På sydsiden af naturnationalparken forløber hegnslinjen tæt på Trehøje, der er navnet på skovens 3 største bronzealderhøje fra ældre bronzealder, der ligger sammen i en gruppe. Derfor har Randers kommune givet tilladelse til at Museum Østjylland kan gennemføre arkæologiske forundersøgelser. Undersøgelserne gennemføres i slutningen af april/starten af maj. Inden undersøgelserne ryddes en kort strækning for opvækst, så museet kan komme til at grave.

Undersøgelserne gennemføres, fordi der ofte forekommer andre begravelser eller spor efter tidligere bebyggelse og tilhørende oldtidsmarker i nærheden af gravhøjene. Helt tilsvarende det skifte i begravelsesskik vi har set inden for seneste generation i vores egen tid, så skiftede begravelsestraditionerne i bronzealderen fra jordfæstebegravelse til urnebegravelse ved overgangen mellem ældre og yngre bronzealder omkring år 1000 f.Kr. Tilsvarende at vi i dag anvender kirkegårdene til begge former for begravelser, så fortsatte den nye urnebegravelsesskik i yngre bronzealder også de samme steder som de ældre begravelser i gravhøjene. Mange urner er således sat ned i højfoden på ældre gravhøje og i området omkring højene.

Så selvom det er de mægtige gravhøje der i første omgang tager fokus, så kan skovbunden omkring højene gemme på mange andre spændende kulturspor. Derfor er det vigtigt at få undersøgt den kommende hegnslinje forbi Trehøje, så historier fra fortiden ikke bliver ødelagt, men i stedet kommer frem i lyset og kan bidrage til den samlede fortælling og det spændende herregårdslandskab omkring Fussingø.

Skovgræsning er generelt godt for at holde fortidsminder og diger synlige. Naturstyrelsen passer godt på fortidsminderne i skoven og som led i tilblivelsen af naturnationalparken tilføjer vi en ekstra monitering af tilstanden af fortidsminderne inden, der sættes hegn, og der vil blive gennemført årlige moniteringer af tilstanden herefter. Resultaterne af den løbende monitering vurderes i tæt samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen.

Læs mere om Naturnationalpark Fussingø.