Skovvandring i den fremtidige Naturnationalpark Bidstrupskovene

08-04-2022

Naturstyrelsen inviterer dig på en gåtur i Bidstrupskovene, med fokus på etablering af den fremtidige naturnationalpark.

Det er besluttet, at ca. 500 ha eller halvdelen af de statsejede Bidstrupskoves samlede areal skal være naturnationalpark.

Naturnationalparken skal forvaltes med natur og biodiversitet som hovedhensyn. Målet er at opnå et økosystem med naturlige processer og dynamikker samt en minimal grad af forvaltning. Samtidig skal parken bidrage til spændende naturoplevelser.

På turen vil Naturstyrelsen fortælle om naturværdier og potentialer i Bidstrupskovene, og om den kommende proces med etablering af naturnationalparken. Vi vil bestræbe os på at komme omkring så mange af de relevante problemstillinger og dilemmaer som muligt, og deltagerne opfordres til aktivt at komme med forslag.

 

Tidspunkt: Onsdag den 20. april 2022, kl. 16:30-19:30

Mødested: P-pladsen ved Avnstrup, Avnstrupvej 22, 4330 Hvalsø.

Praktisk: Husk godt gå-fodtøj og påklædning efter vejret. Turen bliver maks. 4 km.

 

Læs mere om projekterne, proces m.v.:

https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/naturnationalpark-bidstrupskovene/