Blomstergaver hjælper til plantning af ny Folkeskov

22-04-2022

Kom og plant træer og buske den 29. april kl. 14-15.30 i Hørup Folkeskov.

Børn planter

Lindegårdskolens elever har plantet næsten 1000 træer i Hørup Skoleskov

 

Tilplantning af Hørup Folkeskov sker lige nu syd for Slangerup

Her i foråret plantes 130.000 træer og buske doneret af Interflora og deres kunder. Tilplantningen sker i et samarbejde mellem Naturstyrelsen og skovrejsnings NGOén Growing Trees Network, hvor det er Interflora og deres blomster købende kunder, som har donerer træer og buske til Hørup Folkeskov. Jorden, der plantes på, er finansieret af Hovedstadens forsyningsselskab (HOFOR) som hjælp til sikring af fremtidigt rent drikkevand i Københavnsområdet, og der må fremover ikke bruges pesticider eller andre miljøfremmede stoffer.

Elever fra Lindegårdskolen i Slangerup, Frederikssund Kommune har allerede plantet de første træer umiddelbart syd for skolen. Her har skolen fået et areal, som fremover kan indgå i undervisning.

Fredag den 29. april kl. 14-15.30 er der et stort offentligt plantearrangement, hvor interesserede har mulighed for at være med til at plante træer og buske i Hørup Folkeskov. Her vil bl.a. Frederiksunds Borgmester Tina Tving Stauning deltage. Arrangementet er åbent, og alle er velkomne til at deltage. ved Lindegårdskolen, Lindegårds Allé 18, 3550 Slangerup. Herfra er der pile til tilplantningssted.

Sammen med fremmødte børn fra den lokale skole og personer fra lokalsamfundet planter vi de sidste 1.000 træer til indvielsen af Hørup Folkeskov. Her vil Interflora og flere af deres florister være til stede. Vi hører et par taler, synger en skovsang og håndplanter træer og buske. Naturstyrelsen står klar med 60 spader og instruktion.

Folkeskoven er en del af Hørup Skov, som er et skovrejsningsområde under etablering mellem Slangerup og Frederikssund. De første træer blev plantet i april 2007. Målet er at skoven på sigt vil blive ca. 430 ha. Hørup Skov etableres i samarbejde mellem Naturstyrelsen, Hovedstaden Forsynings Selskab (HOFOR), Slangerup Grundvandssamarbejde og Frederikssund Kommune. 

“Vi glæder os i Interflora til at tage spadestikket til vores anden Folkeskov i Danmark. Det er en stor fornøjelse at opleve, hvordan vores kunder bakker op omkring vores, og Growing Trees’ mission om at få flere skove plantet i Danmark. Ved at plante folkeskove i Danmark er vi og vores kunder med til at forbedre kvaliteten af grundvandet til glæde for de fremtidige generationer, og så giver det jo også danskerne en mulighed for selv at tage ud og opleve disse naturområder,” siger Kirsten Ægidius.

Den nye Folkeskov med i alt 130.000 træer anlægges og plejes af Naturstyrelsen på et areal ved Slangerup i Hørup. Arealet er doneret af HOFOR, Hovedstadsområdets Forsyningsselskab. 

På kortet kan I se hvilke arealer, der bliver tilplantet.

Kort over tilplantning