Skovning af Løvtræ i Sønderjylland

06-04-2022

I den kommende tid foretager Naturstyrelsen Sønderjylland skovninger af yngre og mellem aldrende løvtræ i Blommeskobbel og Sønderskoven på Als, samt Roden skov ved Gråsten. Skovningerne sker med maskine.

Skovningerne foretages som led i Naturstyrelsens naturnære drift. Skovningerne vil de fleste steder se ud som tidligere, men der vil også blive fældet træer i grupper, hvor formålet her er at skabe lys til planter og dyr, og dermed skabe en øget variation.

Forud for skovningerne er arealerne gennemgået for synlige reder, planter, svampe, mosser, og træer med huller, i det omfang det har været muligt at få kendskab til disse.

Træet der bliver skovet går til danske savværker – en stor del til Junckers Industrier til parketgulve, en del energitræ - brænde og flis.

Vi forsøger at undgå for store skader på veje og stier, men i det omfang, der vil være nødvendigt for efterfølgende reparation, vil det ske hurtigst muligt efter endt ud transport af træet.