Generalforsamling i Harrild Hedes Venner

08-04-2022

Der afholdes ordinær generalforsamling i Harrild Hedes Venner mandag den 09. maj kl. 19.00 på Naturcenter Harrild Hede.

 

Dagsordenen

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Godkendelse af årsregnskab.

4. Indkomne forslag. Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 8. dage før generalforsamlingen. Forslag sendes til formand Flemming Broe på Obfuscated Email.

5. Godkendelse af budget og fastlæggelse af kontingent.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.

7. Valg af revisor og revisorsuppleant.

8. Eventuelt. 

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Harrild Hedes Venner