Ændrede adgangs- og parkeringsforhold ved Hammershus 29. og 30. august 2022

19-08-2022

På grund af et lukket arrangement i og omkring Hammershus Besøgscenter er besøgscenteret lukket mandag den 29. og tirsdag den 30. august.

Kortet viser placeringen af den midlertidige parkering ved Møllebakken og parkeringspladsen ved Hammersholm. De stiplede linjer er forslag til ruter fra parkeringspladserne til borgen.

Derfor skal man forvente at måtte passere uden om besøgscenteret, hvis man vil besøge Hammershus disse dage.

Den 29. august er bus- og handicapparkeringspladsen ved besøgscenteret lukket. Den 30. august er både bus- og handicapparkeringen samt den store parkeringsplads ved besøgscenteret lukket. Begge dagene vil det være muligt at benytte et midlertidigt parkeringsareal på Møllebakken, som mange vil kende som Wonderfestwalls festivalområde. Desuden er der mulighed for at benytte parkeringspladsen ved Hammersholm.

Der vil blive opstillet toiletter på den midlertidige parkeringsplads.

Vi beklager ulejligheden.