Den lokale projektgruppe for naturnationalpark Bidstrupskovene er godt i gang

19-08-2022

Der er nu nedsat en lokal projektgruppe for naturnationalpark Bidstrupskovene, og de første møder har været afholdt.

Lokal projektgruppe naturnationalpark Bidstrupskovene
Den lokale projektgruppe arbejder med placering af friluftsfaciliteter og hegnslinjer

Arbejdet med at udarbejde de konkrete planer for etableringen af naturnationalpark Bidstrupskovene er i fuld gang. Som led i det arbejde er der nu nedsat en lokal projektgruppe, som skal bidrage til udarbejdelsen af projektbeskrivelsen og forvaltningsplanen for naturnationalparken, inden planen skal i offentlig høring.

Som formand er det en fornøjelse at møde det store engagement, som alle i den lokale projektgruppe går ind i arbejdet i Bidstrupskovene med, siger skovrider Jens Peter Simonsen.
Der er særligt opmærksomhed på, hvordan etableringen af naturnationalparken påvirker det etablerede og uorganiserede friluftsliv og de eksisterende naturværdier, og vi er glade for, at det konstruktive samarbejde med de lokale organisationer nu fortsætter i regi af den lokale projektgruppe.

 

Projektgruppens arbejde

Projektgruppen består af 29 medlemmer, der repræsenterer lokale foreninger og organisationer, lokale bylaug og desuden repræsentanter fra Lejre Kommune og Nationalpark Skjoldungernes Land.

Projektgrupperne bliver for eksempel bedt om forslag til den nøjagtige placering af friluftsfaciliteter og hegnslinje, herunder placering af låger og indgange. Samtidig vil Naturstyrelsen drøfte de værktøjer, der skal bruges for at gøre naturen vildere som for eksempel at genoprette naturlig hydrologi og fjerne ikke hjemmehørende arter, samt hvilke store planteædende pattedyr, der skal sættes ud i naturnationalparkerne.

Udarbejdelsen af de konkrete projektbeskrivelser og forvaltningsplaner sker samtidig i dialog med den videnskabelige arbejdsgruppe og den nationale interessentarbejdsgruppe, der er nedsat i tilknytning til arbejdet med at etablere naturnationalparkerne.

De første møder er afholdt, og referaterne herfra bliver lagt på projekthjemmesiden for naturnationalparken.

 

Naturstyrelsen sætter stor pris på alle input

Naturstyrelsen sætter stor pris på alle input i arbejdet med etablering af naturnationalparkerne. Det er rigtig vigtigt for os at kende til de lokale interesser og bekymringer og også få gode ideer og forslag fra borgerne, så alt dette kan tages i betragtning, når vi skal udarbejde de konkrete projektplaner for naturnationalparkerne.

Ud over inddragelse af projektgruppen, er der derfor også blevet afholdt en offentlig naturvandring, og særskilte arrangementer bl.a. for naboer, ligesom Naturstyrelsens medarbejdere gerne stiller op med information om naturnationalparken i andre arrangementer.

 

Følg arbejdet med at etablere naturnationalparken og se medlemmerne af den lokale projektgruppe på hjemmesiden for naturnationalparken.