Den lokale projektgruppe for naturnationalpark Mols Bjerge er godt i gang

18-08-2022

Der er nu nedsat en lokal projektgruppe for naturnationalpark Mols Bjerge, og det første møde har været afholdt.

Græssende kreaturer i Mols Bjerge.

Arbejdet med at udarbejde de konkrete planer for etableringen af naturnationalpark Mols Bjerge er i fuld gang. Som led i det arbejde er der nu nedsat en lokal projektgruppe, som skal bidrage til udarbejdelsen af projektbeskrivelsen og forvaltningsplanen for naturnationalparken, inden planen skal i offentlig høring.

"Jeg syntes, vi er kommet godt i gang med processen for tilblivelsen af naturnationalpark Mols Bjerge", udtaler Steffen Michael Thomsen som er projektleder for naturnationalpark Mols Bjerge. "Efter det første møde i den lokale projektgruppe, de åbne kontordage vi har afholdt og de indledende drøftelser under den offentlige naturvandring, så er det vores oplevelse, at der er en grundlæggende konstruktiv tilgang til den videre proces. Det vil vi selvfølgelig gerne sige tak til alle for. For os i Naturstyrelsen er det helt afgørende, at såvel lokale borgere som interesseorganisationer får mulighed for, at blive hørt."

Sammensætning af projektgruppen 

Projektgruppen består 28 medlemmer, der repræsenterer bl.a. Syddjurs Kommune, Nationalpark Mols Bjerge, forskellige interesseorganisationer, borgerforeninger og naboer.

Projektgruppen består 28 medlemmer, der repræsenterer bl.a. Syddjurs Kommune, Nationalpark Mols Bjerge, forskellige interesseorganisationer, borgerforeninger og naboer.

Projektgruppen kan f.eks. komme med ønsker om og forslag til placering af friluftsfaciliteter og hegnslinje, herunder placering af låger og indgange. Samtidig vil Naturstyrelsen drøfte de værktøjer, der skal bruges for at gøre naturen vildere som for eksempel at genoprette naturlig hydrologi og fjerne ikke hjemmehørende arter, samt hvilke store planteædende pattedyr, der skal sættes ud i naturnationalparkerne.

Udarbejdelsen af de konkrete projektbeskrivelser og forvaltningsplaner sker samtidig i dialog med den videnskabelige arbejdsgruppe og den nationale interessentarbejdsgruppe, der er nedsat i tilknytning til arbejdet med at etablere naturnationalparkerne.

Det første møde er afholdt, og referaterne herfra er lagt på projekthjemmesiden for naturnationalparken.

Udover inddragelse af projektgruppen, er der også blevet afholdt en offentlig naturvandring, ligesom der er blevet afholdt et særskilt arrangement for naboer, åbne kontordage i naturnationalparken hvor alle med interesse, ideer eller spørgsmål har kunnet kommet forbi til en drøftelse med Naturstyrelsens lokale medarbejdere. Alle arrangementer vil løbende blive lagt ud på projektets hjemmeside. Næste mulighed for at komme forbi et åbent kontorarrangement på Øvre Strandkær besøgscenter til en drøftelse om den kommende naturnationalpark Mols Bjerge er den 26. august fra 12.00-16.00.

Følg arbejdet med at etablere naturnationalparken og se medlemmerne af den lokale projektgruppe på hjemmesiden for naturnationalparken: Naturnationalpark Mols Bjerge