Flere midtsjællandske statsskove udpeges til urørt skov

29-08-2022

Naturstyrelsen Midtsjælland inviterer derfor til borgermøder på tre arealer. Møderne er åbne for alle og tilmelding er ikke nødvendig.

Udsigt fra vest over Lange Sø, Røsnæs

Den 24. august sluttede høringsperioden for de ca. 29.000 hektar statsskov, som er udpeget til urørt skov. Udpegningen af urørt skov er den hidtil største og sker med afsæt i Natur- og biodiversitetspakken, der blev politisk vedtaget i december 2020.

Størstedelen af de midtsjællandske statsskove er med i udpegningen og forventes dermed at overgå til urørt skov. I de urørte skove er der, i endnu højere grad, fokus på at fremme skovens naturindhold blandt andet ved at favorisere en højere andel af hjemmehørende træarter såsom eg, bøg, birk og skovfyr, skabe plads til skovlysninger, gamle træer og døde træstammer.

Ligeledes rummer nogle skovområder potentiale for at genoprette vådområder såsom skovsøer og skovmoser. Også friluftsaktiviteter vægtes højt i de urørte skove, hvorfor det er et vigtigt mål, at sikre en god balance mellem naturhensyn og et fortsat aktivt friluftsliv.

Skovenes naturpotentiale vil blive aktivt fremmet gennem en kortere genopretningsperiode kombineret med en mere langsigtet naturorienteret pleje. Skovrider Jens Peter Simonsen fra Naturstyrelsen Midtsjælland fortæller om det kommende arbejde med at udvikle urørt skov på Midtsjælland:

De konkrete indsatser i de kommende urørte skove er endnu ikke besluttet, men vil blive udviklet som et led i udarbejdelsen af de nye forvaltningsplaner for skovene. For Naturstyrelsen Midtsjælland er det vigtigt at involvere og informere de lokale brugere af arealerne tidligt i processen, så vi kan få en åben dialog om, hvad overgangen til urørt skov konkret kunne komme til at betyde for arealerne. Derfor inviterer vi til borgermøder for hver af de udpegende skovarealer, hvor vi gennem en tur rundt på arealerne i fællesskab drøfter Naturstyrelsens foreløbige tanker omkring tiltag i den pågældende skov.

Tre af de skove, der er udlagt til urørt skov er Hønsehals Skov og Bognæs Skov på Tuse Næs samt Naturstyrelsens skove på Røsnæs.

Naturstyrelsen Midtsjælland inviterer derfor til borgermøder på alle tre arealer. Møderne er åbne for alle og tilmelding er ikke nødvendig.

Torsdag d. 15. september kl 17-19: Røsnæs

Mødested: P-pladsen før Naturskolen, Røsnæsvej, Kalundborg

Onsdag d. 21. september kl 16.00-17.30: Hønsehals Skov

Mødested: P-pladsen ved Hønsehals Skov, Tuse Næs, Holbæk (for enden af grusvejen v. Hønsehalsvej)

Onsdag d. 21. september Kl 18-19: Bognæs Skov

Mødested: P-pladsen ved hundeskoven i Bognæs Skov, Tuse Næs, Holbæk (Tornehagen)