Frivillige gør en indsats for særlige arter

30-08-2022

Sensommeren har måske nok været til kolde drinks på terrassen, men ikke for de frivillige i Gyvelgruppen i Nationalpark Mols Bjerge. De har været flittige med både buskrydder og ørnenæb.

 

”Gyvelgruppen”, som en af grupperne af frivillige under Nationalpark Mols Bjerge kalder sig, har netop overstået opfølgningen af vinterens naturpleje-slåninger af Rynket Rose, Korbær og Slåen. Småbuske der vokser sig store på bekostning af mindre og mere sårbare arter.

 Busrydder er i brug ved Besøgscenter Øvre Strandkær.

En sydvendt skråning ryddes for høje urter. Foto Gyvelgruppen, Nationalpark Mols Bjerge.

Tæt ved besøgscenter Øvre Strandkær midt i Mols Bjerge er en fin sydvendt skrænt. Her vokser en lille bestand af den sjældne plante, Kantet Kohvede, som ikke tåler at bliver vokset over hovedet af større planter. Her har Gyvelgruppen valgt at gøre en særlig indsats for at fjerne buske og den tætte græstæppe.

Det er hårdt arbejde i længden, men arealet er heldigvis ikke så stort. Foto Gyvelgruppen, Nationalpark Mols Bjerge.

Og det er ikke kun Kantet Kohvede, der nyder godt af denne særlige pleje. Også andre planter såsom Opret Kobjælde og den fine lille røde Mariehøneedderkop elsker de sydvendte og varme skrænter, som får optimale vilkår efter gennemført pleje. Skrænterne har de seneste år været under tilgroning af buske og mindre træer, hvilket har presset de arter der elsker lys og varme. Dette har nu ændret sig takket være de frivilliges indsats.

Plejen er gennemført her sidst i vækstsæsonen, hvor det stresser de uønskede arter mest muligt. Det afklippede materiale er i første omgang samlet i bunker, for efterfølgende at blive fjernet fra de naturplejede områder.

Kantet Kohvede i blomst.

Kantet Kohvede i blomst. Foto Lasse Werling.

En anden gruppe under Nationalpark Mols Bjerge, ”Biodversitetsgruppen” har foretaget optællinger af bl.a. Kantet Kohvede på udvalgte lokaliteter i Mols Bjerge. Sammenligninger af de foreløbige optællingerne fra henholdsvis 2019 og 2022 viser en betydelig fremgang for Kantet Kohvede. Denne fremgang skyldes primært den indsats, som både Gyvelgruppen og Biodiversitetsgruppen har ydet for at bevare de sjældne planter i Mols Bjerge.

 

Naturstyrelsen Kronjylland foretager pleje af store dele af Mols Bjerge med græssende dyr. Enkelte steder er denne form for pleje ikke tilstrækkelig til at friholde arealerne for opvækst af buske og træer. Derfor kan det være nødvendigt med mindre indgreb i form af manuel beskæring eller slåning med maskiner.

 

Du kan læse mere om Mols Bjerge her:

Guide til Mols Bjerge.

Naturnationalpark Mols Bjerge – projektside!