Invitation til workshop - Naturnationalpark Hellebæk Skov og Teglstrup Hegn

22-08-2022

Hvordan kan vi indrette Naturnationalpark Hellebæk Skov og Teglstrup Hegn, så der både er plads til de planteædende pattedyr og samtidig tages hensyn til det særlige naturindhold, de kulturhistoriske værdier og de rekreative interesser?

Hellebæk Kohave - en del af naturnationalparken

Det er temaet, når Naturstyrelsen, Nationalpark Kongernes Nordsjælland og Københavns Universitet inviterer til en workshop.

  

Input til hegnslinje

Hvor og hvor mange indgange skal der være til området,

og skal det være låger og/eller færiste?

Hvor er der behov for informationstavler eller andre former for information 

Hvilke friluftsfaciliteter er der brug for i området?

 

Det er nogle af emnerne, som vi inviterer til en workshop om for alle interesserede:

 

Mandag d. 5. september 2022 kl. 17.00 – 20.00.

 

Mødested er ved p-pladsen ved Hellebæk Avlsgård, Hellebækvej 86, 3150 Hellebæk.

Workshoppen vil foregå i et stort telt, men tag en varm trøje med afhængigt af vejrudsigten.

 

Der vil blive serveret en sandwich samt vand, kaffe og te.

 

Det er gratis at deltage, men tilmelding til turen er nødvendig. Så har du lyst til at være med til at komme med idéer og input til Naturstyrelsens udformning af projektforslag og forvaltningsplan for den nye Naturnationalpark Hellebæk Skov og Teglstrup Hegn, kan du tilmelde dig ved at sende mail til: Obfuscated Email. Frist for tilmelding er 1. september.