Træk et træ Melby Overdrev

31-08-2022

Søndag d. 4. september 2022, kl. 10-13 er der igen, efter Corona-pausen, mulighed for frivillige til at pleje Melby Overdrev, så heden kan bevares.

Melby Overdrev blomstre

Ud over at være fredet Natura 2000 område, er Melby Overdrev også en del af Nationalpark Kongernes Nordsjælland og Naturkanonområde.

” Vi skal igen tage fat på plejen på Melby Overdrev i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Halsnæs og du meget velkommen til at hjælpe ved at fjerne uønskede træer, så vi kan bevare heden lysåben. Der gratis arbejdsfrokost og hyggeligt samvær.” siger Skovfoged Mikkel Bornø Clausen, som er ansvarlig for plejen på arealet. ”Tilmelding er ikke nødvendig, bare mød op! Det er en god idé at tage handsker med.”


Lyngheden bliver langsom forvandlet til skov, hvis der ikke gøres noget. Men det gør der heldigvis. To gange om året er der et fælles arrangement, hvor man kan give en hånd med.

Melby Overdrev er den største statsejede hede på Sjælland
Heden udgør et af de vigtigste fredede områder ved Nordkysten. Det har været skydeterræn for militæret gennem mere end 100 år, og har derfor undgået at blive udstykket til sommerhuse. Nu er det Naturstyrelsen Nordsjælland, der plejer området, men træerne sår sig selv og truer med at skygge lyngen og andre planter væk. Der er de sidste mange år lavet et stort arbejde med at rydde for uønsket opvækst, og resultaterne viser sig efterhånden. Men der er stadig små træer, der skal op.

DN Halsnæs bidrager i samarbejde med Naturstyrelsen Nordsjælland til naturplejen ved hjælp af frivillige to gange om året. Næste gang er i foråret 2023. Mødestedet på søndag den 4. september er: Indkørsel fra Tangvej 2, 3360 Liseleje. Herfra følges skiltene til ”Campen”, hvor vi mødes og der bydes velkommen.

Frivillige på heden