Hvorfor rører vi ved den urørte skov?

06-12-2022

Fjernelse af oversøiske arter i Slotved Skov

Græsningsskov

I midten af december ruller en skovningsmaskine over færisten og ind i Slotved Skov.

Her vil skovningsmaskine og dens maskinfører gå i gang med at fælde træer da Slotved Skov er udpeget til urørt græsningsskov.

 

Men hvorfor fælder Naturstyrelsen træer hvis skoven skal være urørt? Det gør vi for at give plads til danske hjemmehørende arter som f.eks. de karakteristiske Slotved bøge og eg. Det er primært de oversøiske arter, hovedsageligt vestamerikanske arter som sitkagran, grandis og nobilis, som fældes. Nogle af de oversøiske arter har en imponerende evne til at sætte frø og sprede sig i skovbunden, og altså hurtigt gøre livet surt for de artsrigere hjemmehørende arter. Vi fælder ikke alle træerne nu, men gør det løbende i en overgangsperiode.

 

I forbindelse med udlægningen af urørte skove er det altså en normal del af driften at rydde op i de ikke hjemmehørende arter, så skoven på sigt vil være i stand til at være mere selvforvaltende og som betegnelsen ligger op til – urørt. De hjemmehørende arter i de urørte skove vil i mindre grad blive fældet til træindustrien og for biodiversitetsformål i en overgangsperiode. De kan ligeledes fældes hvis de er til fare for besøgende eller, som det kan være tilfældet i Slotved, for den gennemgående trafik.

 

Yderligere oplysninger: Mogens Sonne Hansen, 26 87 54 60

Abonnér på nyheder

Få Naturstyrelsens nyheder i din indbakke. Du kan naturligvis til enhver tid afmelde nyhedsbrevet igen.