Julegave til Gateway Blokhus

08-12-2022

Nyt faldunderlag på vej til legepladsen i Blokhus Klitplantage

Under legeredskaberne på legepladsen ved Gateway Blokhus ligger et lag træflis. For at virke effektivt som faldunderlag skal træflisen opretholde en foreskreven tykkelse. Det har vist sig at være svært, og kræve meget vedligeholdelse at opretholde denne tykkelse.

Derfor skiftes træflisen nu ud med sand. Faldsandet vil blive udlagt mellem legeredskaberne i etaper, så dele af legepladsen kan forblive åben under udskiftningen. Udskiftningen vil begynde i starten af næste uge. Naturstyrelsen Vendsyssel håber at arbejdet vil være afsluttet inden juleferien. Hvis ikke vil resten færdiggøres efter ferien. Dele af den populære legeplads vil altså på skift være afspærret i denne periode. 

Hvis man ønsker at benytte legepladsen frem mod jul er det meget vigtigt at respektere afspærringerne. Der vil blive arbejde med maskine og meget tunge sække med sand, og det vil derfor ikke være sikkert, for hverken børn eller voksne, at færdes inden for afspærringerne. Der vil være skiltet ved legepladsen, men der opfordres i øvrigt til at brugere af legepladsen hjælper til med at huske hinanden på dette. Naturstyrelsen håber at dette vil blive respekteret og at vi på den måde kan undgå at afspærre hele legepladsen i denne periode.

Yderligere oplysninger: Helene Overby, 21 61 83 05