Nyt om hestene ved Trøjborg

02-12-2022

Hesteflok klar til vinter
Flokken af konikheste der afgræsser et ca. 220 hektar stort naturareal ved Klitmøller, har i ugens løb rutinemæssigt været til dyrlægetjek. Dyrlægen konstaterede, at alle hestene var ved godt huld, og dermed er klar til at gå vintersæsonen i møde.

Efterfølgende er flokken imidlertid blevet en hest mindre. I forbindelse med det daglige tilsyn af hestene konstaterede den private dyreholder, at en af hans egne heste havde fået en alvorlig skade på en hov. Hesten blev tilset af en dyrlæge, der anbefalede dyreholderen, at hesten blev aflivet. På den baggrund er den skadede hest nu aflivet. De øvrige heste i flokken har det godt og vil i den kommende tid stadig bidrage til plejen af det store naturområde

Claus Rasmussen

Chefkonsulent
Naturstyrelsen Thy