Skovning af bøg og eg i Sønderjylland

29-11-2022

I de kommende måneder foretager Naturstyrelsen Sønderjylland skovninger af ældre løvtræ i skovene på Als og omegn.

Der skoves i hhv. Als Nørreskov, Oleskobbel, Lambjerg Indtægt, Sønderskov samt Avnbøl Sned. Skovningerne foretages som led i Naturstyrelsens naturnære drift, hvor vi nænsomt plukker af de hugstmodne træer. I visse bevoksninger af bøg vil skovningerne blive foretaget på en lidt anderledes måde end tidligere. Her vil vi fælde holme af træer, 10-20 stk. samlet. Formålet med det er at øge biodiversiteten ved at skabe variation – såkaldte lysbrønde til gavn for lyselskede arter.

 

Forud for skovningerne er arealerne gennemgået for synlige reder, planter, svampe og mosser i det omfang det har været muligt at få kendskab til disse.

 

Træerne sælges til danske savværker og indgår i produktionen af bl.a. møbler og gulve.

 

Vi forsøger i videst muligt omfang at undgå skader på skovveje og stier, der er til gene for skovgæster. Men i det omfang der vil være behov for efterfølgende reparation af veje og stier vil det ske hurtigst muligt efter endt udtransport af træeffekterne.