Stude ved Hesselbjerg Skov er flyttet for vinteren

15-12-2022

Alle stude ved Fussingø er blevet konstateret i fint huld ved seneste dyrlægebesøg den 14. december. En flok på otte stude vil dog have svært ved at finde føde resten af vinteren i den nuværende indhegning og flyttes derfor fra området.

På Fussingø har der de seneste år gået to flokke af stude med det formål at bidrage til naturplejen i området.

Den ene flok på fem stude går i en indhegning omkring Husbjerg mark, og den anden på otte stude i en hegning, som omfatter bl.a. engene nord for Hesselbjerg skov.

Der føres grundigt tilsyn med dyrene for at sikre dyrevelfærden, herunder at de har et tilstrækkeligt huld, at der er tilgængelig føde, adgang til vand og læ, ly og tørt leje.

Der er månedlige dyrlægetilsyn, og onsdag den 30. november blev forholdene godkendt under den årlige økologikontrol ved Landbrugsstyrelsen.   

Ved det seneste dyrlægebesøg onsdag den 14. december blev det konstateret, at alle dyr var i fint huld og havde det godt. Det blev dog konstateret, at flokken i Hesselbjerg med stor sandsynlighed ville få svært ved at finde tilstrækkeligt med føde resten af vinteren, til at de alle ville kunne holde et tilstrækkeligt huld.

På den baggrund er det besluttet at flytte studene fra området allerede nu.

Det blev vurderet, at studene på Husbjerg både huldmæssigt og med hensyn til de øvrige forhold kan forblive vinteren over. Studene har adgang til drikkevand fra en nærliggende bæk, og der vil være opmærksomhed på deres velfærd.

Hvis det meget vinterlige vejr med sne og frost måtte fortsætte ind i det nye år, vil det løbende tilsyn blive intensiveret.