Lad hjortenes kastestænger ligge i naturen

15-02-2022

Igennem de seneste år har vi på Naturstyrelsens arealer i Thy set en uhensigtsmæssig udvikling, hvor et stigende antal af skovenes brugere systematisk indsamler de kronhjortegevirer, som hjortene hvert år taber i perioden fra januar og de følgende måneder.

kastestang fra kronhjort

Disse såkaldte ”kastestænger” kan hyppigst findes på de steder, hvor hjortene (kronhjortehannerne) opholder sig i dagtimerne. Der er typisk tale om tætte bevoksninger eller krat, hvor dyrene hviler sig og sparer på energien i den næringsfattige og hårde vinterperiode. Krondyrene, både hjorte, hinder og kalve, har brug for al den ro de kan få i denne periode, og det er svært når jagten på kastestænger går ind.

Den intense og systematiske gennemsøgning af de tætte bevoksninger er en unødvendig og skadelig forstyrrelse af krondyrene, som er med til at hæmme en naturlig adfærd.

En naturlig adfærd, for krondyrenes vedkommende, omfatter bl.a. at dyrene er relativt aktive om dagen. De ekstra aktive timer giver forbedrede muligheder for fødesøgning i en presset tid, hvortil der som ekstrapræmie kommer, at skovenes brugere har større mulighed for at se de græssende krondyr.

Ud over de biologiske og etiske argumenter imod indsamlingen af kastestænger er der det rent formelle.  Som udgangspunkt falder kastestænger under Naturbeskyttelsesloven, hvorefter indsamling af alt det, der ikke er nævnt i loven er forbudt. Kastestænger, der altid repræsenterer en værdi, kan således ikke lovligt indsamles og hjemtages. Heller ikke til privat brug.

Forbuddet mod indsamling af kastestænger har intet at gøre med begrænsning af publikums adgang til arealerne. Besøgende er altid meget velkomne på Naturstyrelsens arealer, når blot de få spilleregler overholdes, som f.eks. at hunde skal være i snor, motorkørsel er forbudt og kastestænger ikke må hjemtages.

Det skal understreges, at der fra Naturstyrelsens side alene er tale om en reaktion på det stigende omfang indsamlingen af kastestænger har taget på Naturstyrelsens arealer på enkelte lokaliteter i Thy.

Publikum, der fremover er så heldige at finde en kastestang de ønsker at beholde, skal kontakte Naturstyrelsen Thy, Obfuscated Email, eller vildtkonsulent Tommy Hansen på Obfuscated Email. Overtrædelser kan blive politianmeldt og medføre bødestraf.

 

 

Abonnér på nyheder

Få Naturstyrelsens nyheder i din indbakke. Du kan naturligvis til enhver tid afmelde nyhedsbrevet igen.