Svampe, der nedbryder træ, er en vigtig del af naturens kredsløb

24-02-2022

De fleste har nok set spændende naturudsendelser fra den afrikanske savanne, hvor utallige gribbe og andre ådselædere flokkes om et dødt dyr. Disse naturens skraldemænd fjerner og omsætter døde dyr for selv at leve og overleve.

Urørt skov ved Fussingø med mange gamle og en døde træer.

Dødt ved (dødt træ) er træernes modstykke til ådsler i dyrenes verden, intet går til spilde og alt bliver genbrugt i naturen.

Svampene tæller mange arter af nedbrydere, nogle er meget almindelige og lever vidt udbredte i vore skove, andre er mere kræsne og lever kun under særlige forhold og kun på særlige træarter.

I det traditionelle skovbrug er der ikke ret mange døde træer på skovbunden, fordi de fleste træer bliver fældet og kørt væk til tømmerproduktion, ender som flis i varmeværkerne eller måske som brænde i brændeovnen. Men uden døde træer i skoven, mister mange af de specialiserede nedbrydere deres levevilkår og er dermed truet på deres eksistens.

I den kommende Naturnationalpark Fussingø ændres dette forhold. Her vil den traditionelle skovdrift ophøre, og der vil i fremtiden være langt mere dødt ved, der nedbrydes af både svampe og insekter.

En stor del af Danmarks vilde dyr, planter og svampe er i risiko for at uddø. Mange arter behøver mere lys, vand og dødt ved for at trives, og det er netop noget af det Naturnationalpark Fussingø skal være med til at skabe.

Når vi lader vore skove stå urørte bliver de over tid rige på gamle træer, døde stammer og dermed en øget biodiversitet. Gamle træer, som i dag er en mangelvare i Danmark, får lov at blive stående og skaber dermed levesteder for en række arter på rødlisten, der er en oversigt over truede arter i Danmark. Samtidig dannes der mere dødt ved på skovbunden, som hver femte af de rødlistede skovarter har brug for.

Hvis du får lyst til at gå på svampejagt – også af den ikke spiselige slags – så findes der en række apps, hvor du både kan få svar på, hvilken art, du har fundet, og du kan hjælpe med at registrere de arter, du finder, så vi hele tiden bliver klogere på naturen.

 Læs mere om Fussingø i den lokale vandretursfolder.

Se mere om projektet vedrørende den kommende Naturnationalpark Fussingø.

Faktaboks - svampe i skovene ved Fussingø

Ved Fussingø kan du finde mange arter af svampe, der lever af nedbryde træer. Her er både den letgenkendelige, almindelige og store art Tøndersvamp, der kan ses som store grå udvækster på både stående døde - halvdøde træer og væltede døde træer. De lever af mange forskellige løvtræer, men de er oftest på bøgetræer. Tøndersvampen er nem at finde, idet frugtlegemerne kan blive op til 30-40 cm i bredden.  Tøndersvampen bliver meget stor og meget hård.

Tøndersvampen har meget lyse - næsten hvide sporer.

 

En anden af de mere almindelige arter af trænedbrydende svampe er Birkeporesvamp, der også er vidt udbredt men som næsten udelukkende lever af birketræer. Birkeporesvampen bliver lige knapt 20 cm i bredden og kan kendes på at være hvide og vokse på træerne med en lille kort stilk.

Fine hvide svampe på birketræer, så har du sikkert fundet Birkeporesvampen

 

Birkeporesvampen med den korte tykke stilk mellem frugtlegemet og stammen.

 

Den tredje og sjældne trænedbrydende svamp man kan finde i Naturnationalpark Fussingø er Håret Judasøre Denne svamp er meget mindre end de to andre beskrevne arter og er meget kræsen med hensyn til valg af træart, da den kun vokser på elm. Elmetræerne blev for 30 – 40 år siden ramt af Elmesyge og alle store træer af Elm er næsten forsvundet i Danmark, derfor er Håret Judasøre også meget sjælden.

 Den kræsne Håret Judasøre på Elmetræ

Håret Judasøre vokser tæt ind mod stammen.