Naturnationalpark Fussingø – hvad kommer der til at ske med naturen

14-02-2022

I nyheden her har vi samlet de næste skridt i tilblivelsen af den kommende naturnationalpark i Fussingø, og hvad det kommer til at betyde for naturen.

Naturnationalpark Fussingø

Rum, Rod og Råd skal give mere natur

I den kommende Naturnationalpark Fussingø vil naturen komme til at ændre sig ud fra de nye vilkår, som kort fortalt handler om at give naturen de tre R’er tilbage - Rum, Rod og Råd.

Rum (plads): I dag er Fussingø-området opdelt i marker og skove. Det bliver nu et stort sammenhængende naturområde, hvor produktion ophører, og de biologiske processer får lov at forløbe mere frit. Vores skove er generelt meget opdelte - lidt på samme måde som man opdeler landbrugets marker. Større eller mindre arealer står med én type afgrøder eller for skovenes vedkommende med én træart, og vel og mærke træer af ens alder. Denne opdeling bliver der lavet om på med naturnationalparken. Skellene mellem de forskellige skovtyper og de lysåbne naturtyper bliver mere udviskede i området, der udgøres af ca. 600 ha. Så en gåtur i den kommende naturnationalpark vil på sigt opleves mere glidende fra det ene område til det næste. De skarpe skel mellem eksempelvis en bevoksning med Rødgran, bevoksninger med unge Ege og til en helt tredje med Bøg og Douglas vil gradvist forsvinde i takt med, at de ikke hjemmehørende arter fjernes, og der ændres i træernes alderssammensætning.   

Rod: I dag har vi mange skove med pæne lige rækker af træer. Fremover vil væltede træer få lov at blive liggende, og buske få lov at gro vildt, hvilket giver vildere naturoplevelser for de besøgende. Ligesom døde træer får lov at blive stående. Samtidig vil store planteædende dyr med deres vandringer mellem forskellige områder, deres bid og gnav og deres ekskrementer skabe rod både i skovbunden og i den lysåbne natur. Et rod som er livsnødvendigt for mange af de små arter i naturen.

Råd: I den forstligt drevne skov blev træerne fældet til brug i træindustrien i form af tømmer, møbler, gulve og meget andet. Denne drift ophører i naturnationalparkerne, og derfor bliver der flere rigtig gamle træer. Døde træer er, hvad enten de ligger på skovbunden eller står som gamle ruiner, guld værd for de mange arter, der er afhængige af døde eller døende træer.

Processen med myndighedsarbejdet er i gang

Før Naturstyrelsen kan gå i gang med at etablere Naturnationalpark Fussingø, foregår der et myndighedsarbejde, hvor der skal indhentes en række forskellige tilladelser. Det arbejde er Naturstyrelsen i gang med i netop disse uger. Når tilladelserne er indhentet, går selve arbejdet med etableringen i gang. Som noget af det første skal der gøres plads til hegnslinjen i naturnationalparken. Derefter sættes hegn og flydespærringer ud i Fussing Sø. Der kommer færiste i asfaltvejene ind og ud af parken og låger ved alle andre grusveje og stier, og når alt er klart, bliver der sat stude og kronhjorte ud. Samtidig vil der blive etableret forskellige nye friluftsfaciliteter (stier, shelters, udsigtstårne, toiletter etc.), og over de første år af naturnationalparkens levetid vil der blive arbejdet med naturgenopretning, hvor der bliver fjernet ikke-hjemmehørende træer, og den naturlige hydrologi genoprettes på marker og i skoven ved at dræn fjernes eller knuses og grøfter stoppes til. 

Opdateret tidsplan for Fussingø Naturnationalpark

Tidsplanen for Fussingø Naturnationalpark er blevet opdateret på Naturstyrelsens hjemmeside om projektet. Da myndighedsarbejdet tager længere tid end først antaget, forventes naturnationalparken nu at åbne i december 2022.

Her kan du følge processen

Vi melder løbende nyt ud om etableringen af Naturnationalpark Fussingø her på siden, og har du spørgsmål til processen, kan du skrive til Naturstyrelsen Kronjylland på:  Obfuscated Email

Læs mere om Naturnationalpark Fussingø

 

 

Naturprojekter

Vådområde-, skovrejsnings- og andre naturprojekter. Naturstyrelsens naturprojekter værner om Danmarks natur.

Se alle naturprojekter her

Abonnér på nyheder

Få Naturstyrelsens nyheder i din indbakke. Du kan naturligvis til enhver tid afmelde nyhedsbrevet igen.