• Små ændringer i Arboretets stisystem

  28-01-2022

  Naturstyrelsen foretager nogle mindre ændringer i Arboretets stisystem, fordi AQUA Akvarium & Dyrepark opsætter nye hegn, der skal udvide parken.

 • Vådområdeprojekt Flade Sø er i gangsat

  25-01-2022

  Etablering af det statslige vådområdeprojekt Flade Sø er i gangsat. Naturstyrelsens enheder gennemfører i alt 13 statslige vådområdeprojekter, der supplerer den..

 • Vi fælder træer i skovene

  21-01-2022

  I de kommende måneder fældes både løvtræer og nåletræer i Søhøjlandets skove. Du vil derfor kunne møde skovarbejdere og store maskiner i skoven, og Naturstyrels..

 • Havørne ved Farum Sø

  19-01-2022

  2021 var det første år i mere en 100 år, hvor der ynglede havørne i skovene ved Farum. Nu er der håb for, at ørnene gentager successen i 2022.

 • Opfølgning på fund af PFOS i Mølleåen

  14-01-2022

  Grundet fund af PFAS-stoffer i vandet frarådes det foreløbig at spise fisk fanget i Furesø og Vejlesø og den øvrige del af Mølleå-systemet.

 • Nu fældes der træer i skovene

  12-01-2022

  Selvom en stor del af de nordsjællandske skove skal udlægges som urørte, vil der hen over de næste måneder blive fældet træer i skovene. Du vil derfor i den kom..

 • Nye regler for ridekort på Naturstyrelsens arealer i Hovedstadsområdet

  07-01-2022

  Hvis du rider i Jægersborg Dyrehave, Jægersborg Hegn, Kongelunden eller på Kalvebod Fælled Naturstyrelsen forenkler ordning med ridekort pr. 1. februar 2022

 • Skovning af bøg i Sønderjylland

  06-01-2022

  I de kommende måneder foretager Naturstyrelsen Sønderjylland skovninger af ældre løvtræ i Nørreskoven på Als samt Roden Skov ved Gråsten.

Søg i arkivet