Vådområdeprojekt Flade Sø er i gangsat

25-01-2022

Etablering af det statslige vådområdeprojekt Flade Sø er i gangsat.
Naturstyrelsens enheder gennemfører i alt 13 statslige vådområdeprojekter, der supplerer den kommunale vådområdeindsats og bidrager til, at Danmark opfylder sine forpligtelser efter EU's vandrammedirektiv.

Flade Sø

Naturstyrelsen Thy har igangsat realisering af et større anlægsprojekt ved Flade Sø i Thisted Kommune.
Formålet er at nedsætte kvælstofbelastningen af Limfjorden. Projektområdet er på 640 ha og beregnet til at kunne reducere kvælstofbelastningen af Limfjorden med 78 ton/år. Udgiften er på 15 mill.kr.
Flade Sø er i dag på ca. 450 ha. Før 1958 var den på ca. 1200 ha, idet Ørum, Roddenbjerg og Flade Sø var én stor sø. Etablering af det store kystsikringsdige i 1958 medførte, at Flade Sø blev afskåret fra de øvrige søer og Hvidbjerg Å systemet.

 

 

Abonnér på nyheder

Få Naturstyrelsens nyheder i din indbakke. Du kan naturligvis til enhver tid afmelde nyhedsbrevet igen.