Havørne ved Farum Sø

19-01-2022

2021 var det første år i mere en 100 år, hvor der ynglede havørne i skovene ved Farum.
Nu er der håb for, at ørnene gentager successen i 2022.

Foto: Peter Bonne Eriksen

Sidste år - lige i starten af foråret 2021 - fik Naturstyrelsen oplyst, at et par havørne var travlt i gang med at bygge rede ved Farum Sø.

Reden blev nøje overvåget af lokale ornitologer, og i løbet af foråret kunne de oplyse, at der var kommet 2 unger ud af anstrengelserne med at ligge trofast på reden og ruge på æggene i lidt over en måned.

Havørneunger blev derefter fodret op, og det tager lang tid. Mellem 2 og 3 måneder tager det at få de små unger fodret op til mægtige havørne med et vingefang på mellem 2 og 2,5 meter.

De flyvefærdige unger fra 2021. Foto Peter Bonne Eriksen.

Nu kan Naturstyrelsen oplyse, at ørnene igen er i gang med yngleforberedelser og også denne gang i reden ved Farum Sø. Derfor har Naturstyrelsen i samråd med ornitologerne opsat skilte, hvor der opfordres til ikke at nærme sig reden, da ørnene er meget følsomme over for forstyrrelser. ”Hvis ørnene ikke føler sig trygge, kan vi risikere, at de forlader reden og flytter til et andet sted eller måske opgiver at yngle, og det vil vi gerne undgå, hvis det på nogen måde er muligt!”, oplyser Stephan Springborg fra Naturstyrelsen.

Naturstyrelsen opfordrer i stedet skovens besøgende til at nyde fuglene, når de flyver over Farum Sø og Furesøen.

Voksen havørn hviler i et fyrretræ. Foto: Peter Bonne Eriksen

Lidt fakta om Havørne

Havørnen er Nordeuropas største rovfugl med et vingefang på op til 244 centimeter.

Hunnen er den største og kan veje tæt på 7 kg hannen vejer normalt kun 3 til 5,5, kg.

I Danmark ynglede der ingen havørne i mere end 100 år, men i 1996 kom den tilbage som ynglefugl.

Nu er der mere end 150 ynglepar og flere hundrede ungfugle fra de mange reder. Tæt på 1.500 unger er der opfostret i danske reder siden 1996.

Havørne er først ynglemodne, når de er 5 år gamle, men til gengæld kan de leve længe – mere end 35 år.

Ørnereden genbruges gerne år efter år og kan blive enorm med en vægt på op til 500 kg.

Havørne lever gerne af ådsler, fisk og vandfugle som blishøns, ænder og gæs, men den tager også gerne skarver og mindre pattedyr.

Ungfugle er mørke i farven og har sort hale. Voksne fugle er lyse med gult næb og hvid hale.

Den hvide hale kan virke helt usynlig, når man ser ørnen komme flyvende med en lys himmel som baggrund. Så ser man kun vingerne tydeligt, og det har givet havørnen sit øgenavn ”Den flyvende dør”.

Den flyvende dør. Foto: Peter Bonne Eriksen