Skovning af bøg i Sønderjylland

06-01-2022

I de kommende måneder foretager Naturstyrelsen Sønderjylland skovninger af ældre løvtræ i Nørreskoven på Als samt Roden Skov ved Gråsten.

Skovningerne foretages som led i Naturstyrelsens naturnære drift, hvor vi nænsomt plukker af de hugstmodne træer. I visse bevoksninger af bøg vil skovningen blive foretaget på en lidt anderledes måde end tidligere. Her vil vi fælde holme af træer, 10 – 20 stykker samlet. Formålet med det er at øge biodiversiteten ved at skabe variation - såkaldte lysbrønde til gavn for lyselskende arter.

Forud for skovningerne er arealerne gennemgået for synlige reder, planter, svampe og mosser i det omfang det har været muligt at få kendskab til disse.

Træerne sælges til danske savværker og indgår i produktionen af bl.a. møbler og gulve.

Vi forsøger i videst muligt omfang at undgå skader på skovveje og stier, der er til gene for skovgæster. Men i det omfang der vil være behov for efterfølgende reparation af veje og stier vil det ske hurtigst muligt efter endt ud transport af træeffekter.