Små ændringer i Arboretets stisystem

28-01-2022

Naturstyrelsen foretager nogle mindre ændringer i Arboretets stisystem, fordi AQUA Akvarium & Dyrepark opsætter nye hegn, der skal udvide parken.

AQUA Akvarium & Dyrepark fordobler dyreparkens areal og udvider sig i retning mod Remstrup Å.

I forbindelse med at de nye hegn sættes op, er det nødvendigt at Naturstyrelsen lukker en sti og flytter lidt på en anden i Arboretet.

På kortet herunder kan man se, hvilken sti der lukkes og hvilken der flyttes:

Den blå linje på kortet markerer en lille trampesti, som flyttes lidt. Den røde linje marker en strækning, som lukkes.

Naturstyrelsen har opsat små skilte i Arboretet, som informerer om stiændringerne.

Læs mere om projektet på AQUA Akvarium & Dyreparks hjemmeside