Nye stier i Æbelholt Skov

22-07-2022

Netop nu bliver der lavet stier i Æbelholt Skov.

Maskiner laver sti
Der kommer et stinet for gående, der bl.a. går gennem nogle at de hegnede nyplantede arealer og ud forbi et overdrevsareal, hvor ca. 20 kreaturer græsser hen over sommerhalvåret. Derudover kommer der en ridesti, udenfor hegningerne, som bliver forbundet med Freerslev Hegn. Det er allerede nu muligt både at gå og ride fra den sydlige del af Æbelholt Skov - dvs. syd for Harløsvej, til Freerslev Hegn. Når stierne er etablerede, vil der blive opsat borde og bænke flere steder og et informationsskilt med kort ved  P-pladsen ved Harløsevej. P-pladsen udvides, så der kan holde omkring 10 biler.

Når de nyerhvervede arealer over mod Tjærebyvej er plantet endeligt færdigt, vil der også blive lavet et stinet, som binder arealerne ved Lønsgård sammen med dem ved Wendelholm ud til Tjærebyvej. Til den tid vil det være muligt at få sig en god lang vandretur rundt i den nyanlgte Æbelholt Skov. Skoven vil veksle mellem skov og skovbryn med en blanding af over 20 arter af buske og træer, til enge og overdrev med græssende dyr. og det vil være muligt at plukke forskellige sorter af æbler på skovturen.
Se stikortet  under Projektforløb 2022.
Ny sti i Æbelholt Skov