Nye stier i Jørlunde

29-06-2022

Og borde og bænke!

Bænk ved sø

I foråret blev der plantet 130.000 træer i Hørup Skov på 3 sider af rundkørsel på Hørup Skovvej/ Roskildevej. Der er kommet eller kommer hegn omkring bevoksningerne indtil træerne er store nok til at klare råvildtets bid. Der bliver sat klaplåger i hegnene og der vil med tiden komme stier mellem lågerne.

Men netop nu er der lavet et lille nyt stisystem omkring søen nord for Jørlunde. Her kan du gå – også med barnevogn - fra Jørlunde Bygade ned til søen og om til nordsiden, hvor du kan tage et hvil. Her er opsat to bordebænkesæt ud til søen. Det ene med grill. Der er også opsat to bænke på sydsiden af søen. De smalle stier i den trekantede skov på nordøstsiden, har fået et tyndt lag grus, men vil forblive trampestier af mere hemmelig karakter.

Vi håber alle i og omkring Jørlunde vil nyde de nye faciliteter og passe godt på dem.

God sommer

Ny sti og bænk ved sø
  Bord og bænk ved sø
     
Trappe og slidske   Sti gennem skov