Kom med på skovtur i Vandet Klitplantage

09-06-2022

Skovvandring i Vandet Klitplantage
lørdag den 25 juni fra kl. 10.00-12.00
Mødested P-pladsen på Hjardalvej.

sti i Vandet plantage

Kom med i skoven og få et indblik i, hvordan den naturnære skovdrift praktiseres i klitplantagerne hos Naturstyrelsens Thy.

Hør om forvaltningen af vores plantager. Udgangspunktet for turen vil være træproduktion og principperne for naturnær skovdrift.

Naturstyrelsen Thy udføre i denne tid skovningsaktiviteter i Vandet Klitplantage, hvor træerne efterfølgende bliver brugt til bl.a. bæredygtig tømmer, brædder og plader i byggeriet. Mindre træer, som er for småt til gavntræ, blive oparbejdet til flis, som anvende primært af lokale fjernvarmeværker.

Undervejs vil der også blive berørt andre emner såsom bagrunden for Klitplantagernes tilblivelse - skovens opbygning og logistik – plantagernes natur- og kulturværdier og hvordan disse passes på i skovdriften - anvendelse af det skovede træ, samt andre emner der bliver ansporet af spørgsmål undervejs.
Vel mødt
Naturstyrelsen Thy