Vilde Blomsters Dag - Disbjerg, Odsherred

03-06-2022

Kom med på tur til Disbjerg for at se på den fantastiske flora - 19. juni kl. 10.00-13.00.

Vellugtende Skabiose. Foto: Bente Ilsøe

Biologerne fra Odsherreds Kommunes Naturteam vil fortælle om Disbjergs flora på det artsrige overdrev med både sure og mere kalkprægede partier og vandhul. Stedet er også en meget fin insektlokalitet, så hvis vejret er til det, kikker vi også på andet end planter, selvom botanikken selvfølgelig er i centrum.

Derfra går vi ned og ser Naturstyrelsens nye arealer langs Disbjergvej og hører om de fremtidige planer for området.

Turen udbydes i et samarbejde mellem Odsherred Kommune, Dansk Botanisk Forening, DN Odsherred og Naturstyrelsen.

 

Praktiske oplysninger: 

Vilde Blomsters Dag: Søndag den 19. juni 2022, kl. 10.00 - 13.00

Mødested: Naturstyrelsens p-plads på Disbjergvej

Ingen tilmelding. Bare mød op. Medbring forfriskning.