Bildæk i Nyvang

10-05-2022

Affald dumpet i Nyvang
Der er flot i skoven her om foråret, og skovløber Allan Iversen fra Naturstyrelsen er glad for arbejdet i det fri, som både er spændende og med mange forskellige daglige opgaver. Men nogle gange så er det med Allan Iversen egne ord ”noget forbandet svineri man skal rydde op i!”.

Mandag den 9. maj bliver Allan Iversen nemlig kontaktet af en skovgæst, der havde fundet store mængder af bildæk, skærme og andet affald, der var dumpet i Nyvang mellem Ganløse og Farum, lige op ad den meget benyttede P-plads i skoven på Farumvej.
”Sådanne henvendelser er vi taknemmelige over, og de er da heldigvis sjældne efterhånden. Skovens brugere smider nærmest ingenting, og det med dumpet affald er da heldigvis også mere sjældent nu”, udtaler Allan Iversen.

Ulovlig dumping - har du set noget?

Da Allan Iversen kom derud, kunne han til sin store ærgrelse konstatere, at der ikke bare var smidt et lille læs, men at der lå et helt bjerg af bildæk og andre ting. ”Det drejer sig altså om et stort læs, så det er ikke en almindelig personbil, der har kunnet have det alt sammen i bagagerummet. Der må være tale om en større varevogn, en lastbil eller en bil med en godt fyldt stor trailer, der er blevet tømt i skoven”, forklarer Allan Iversen.

Naturstyrelsen skal prioritere hårdt, fordi der er besparelser på budgettet. Derfor betyder den slags oprydning, at pengene tages fra naturpleje, renovering af bålpladser og stier og hvad Naturstyrelsen i øvrigt bruger penge på for at gøre det attraktivt at benytte skovene.

Forstfuldmægtig Charlotte Mølgaard fra Naturstyrelsen opfordrer derfor alle, der har set noget om at henvende sig ved at ringe til Naturstyrelsen eller sende en mail til Obfuscated Email.

”I Naturstyrelsen håber vi naturligvis, at det bliver muligt at politianmelde den ansvarlige, og få de penge, vi har brugt på bortskaffelsen, refunderet!” Udtaler Charlotte Mølgaard.

Charlotte Mølgaard, syntes det er ærgerlige penge, at Naturstyrelsen nu skal bruge på at betale en lastbil med kran til at hente affaldet og derefter på at få kørt det hele på genbrugsplads. ”Det er ikke bare lige at aflevere den slags affald, idet det først skal grabbes forsigtigt op i en container på en lastbil. Derefter skal der laves aftaler med kommunen om aflevering af affaldet. Alt i alt en proces der løber op i mange tusinde kroner!” udtaler Charlotte Mølgaard.

Bøderne er store for at smide affald i naturen. I dag ligger bødestørrelsen for et tilfælde som i Nyvang på mere end 8.000 kroner.

Fakta om affaldsbøder:

For mere end 10 år siden vedtog Folketinget at sætte bødestørrelsen op for henkastet affald på veje og i naturen. Bøden er 1.000 kroner for eksempelvis at smide en flaske på vejen. Minimumsbøden for skovsvineri er 5.000 kroner; men i langt de fleste tilfælde gives en bøde på 8.000 kroner for at dumpe større mængder affald i naturen. Bøderne gives for overtrædelse af både Miljøbeskyttelsesloven og Naturbeskyttelsesloven.