Naturstyrelsen: Del observationer af sjældne og truede arter med os

27-05-2022

I forbindelse med skovning i Gludsted Plantage er en uglerede styrtet ned, og en skadet stor hornugle-unge er blevet aflivet. Naturstyrelsen havde ikke kendskab til reden, og vil nu gennemgå forløbet. Samtidig opfordrer styrelsen alle til at indberette observationer af sjældne og truede arter, da det bidrager til at kunne gennemføre skovningerne så skånsomt som muligt.

Tidligere på ugen har Naturstyrelsen tyndet et mindre areal med sitkagran i den nordvestlige del af Gludsted Plantage. I den forbindelse falder en rede samt to unger af stor hornugle ned. Den ene unge kommer til skade og blev efterfølgende aflivet. Den anden unge overlevede og har tilsyneladende ingen skader.

Naturstyrelsen var ikke bekendt med redens tilstedeværelse, og bliver opmærksom på hændelsen, da Dansk Ornitologisk Forening kontakter styrelsen på baggrund af en henvendelse fra besøgende i skoven.

- Vi er så ærgerlige over, at uglereden er styrtet ned i forbindelse med skovningen, og vi sætter stor pris på, at opmærksomme besøgende har gjort opmærksom på det, så vi kan lære af hændelsen. Reden sad langt oppe i de godt 90 år gamle nåletræer og var meget svær at se, og vi havde ikke selv observeret den, da vi gennemgik området forud for skovningen. Vi havde heller ikke hørt fra andre, at den var der. Havde vi vidst, at reden var der, så var maskinen selvfølgelig kørt udenom,” siger Søren Hald, skovrider i Naturstyrelsen Søhøjlandet.

Forud for fældningen havde styrelsen gennemgået de relevante ”Pas-På-Kort” for området, der indeholder en række aktuelle og konkrete observationer af blandt andet truede arter, og nøglebiotoper. Desuden havde styrelsen inden fældningen tjekket relevante databaser for forekomst af rødlistede arter, bilagsarter og fredede arter. Der fandtes ikke registreringer af ynglende stor hornugle eller af sjældne og truede fuglearter på arealet, hvor den aktuelle skovning foregik.

Naturstyrelsen vil nu gennemgå forløbet. Samtidig opfordrer Naturstyrelsen til, at folk og organisationer med specialviden om sjældne eller truede arter i de statslige skove deler den viden med os, så den kan komme ind på styrelsens ”pas-på-kort”. Naturstyrelsen har oprettet en særlig hjemmeside, hvor man kan indberette observationer.

- Det er vores ansvar, at aktiviteter i skoven foregår så skånsomt som muligt, og vi sætter stor pris på al den hjælp, vi kan få fra de mange dygtige naturinteresserede, der har specialviden om arter. Skovningsmaskinerne kører altid efter de såkaldte ”pas-på-kort”, hvor observationerne bliver tegnet ind, siger Søren Hald.

Naturstyrelsen tager generelt store hensyn til både biodiversitet og friluftsliv i planlægningen af skovninger. Når der bliver fældet træer året rundt, er det for at tilgodese flest mulige hensyn. I vintermånederne er det f.eks. mere vanskeligt at færdes med maskinerne i den våde skove, og der opstår flere skader på veje og stier til gene for friluftslivet. Endelig vil det få betydning for træindustrien og arbejdspladserne i skovsektoren, hvis maskinerne skal holde stille i en del af året. Derfor bliver skovningerne spredt ud over hele året.

Indberet observationer af sjældne eller truede arter på Naturstyrelsens hjemmeside