Dyr på græs skal hjælpe den nordsjællandske biodiversitet

23-05-2022

Græsning med dyr i naturen er vigtigt bidrag til at vi får en mere varieret natur, hvor sommerfugle, insekter, svampe og vilde dyr og planter kan trives og udvikle sig. Det er samlet godt for biodiversiteten.

Kreaturer på opgave med at pleje naturen

Lige nu står skovene og naturen i grønt flor og græsningssæsonen er for alvor startet op. I Nordsjælland sørger kvæg, heste og får for, at op mod 1300 hektar skov og natur bliver plejet og passet over de næste mange måneder. Dertil kommer på sigt græsningen i de kommende naturnationalparker. Dyrene sørger for med deres græsning og trampen rundt i områderne, at der skabes en variation i skov-og græsbund. Og netop variation som områder med bar jord, kort græs, højt græs, skygge og sol er centralt for mange af vores sjældne plante- og dyrearter. Jo mere variation, desto flere forskellige levesteder skabes der til vilde dyr og planter.

Et konkret projekt med græsning er netop sat i gang ved Æbelholt Skov tæt ved Ny Harløse, sydvest for Hillerød. Her skal ca 15 – 17 kvæg af robuste racer hen over sommeren græsse 45 hektar. Der er før området blev gjort klar til græsning foretaget frøspredning, hvor der er spredt høslæt fra et nærliggende overdrev og engareal for at fremskynde forekomsten af naturlig flora der knytter sig til de målrettede naturtyper.. Målet er, at der udvikles et overdrevsareal, og på de lavere liggende områder et engareal – og generelt tilstræbes der at udvikle naturpotentialet i sammenhæng med den nyplantede skovrejsning.

Studerende fra Københavns universitet er tilknyttet projektet og vil følge fremspiringen af vilde urter. Også i år vil der blive bragt hø fra et værdifuldt overdrev for at sikre tilstrækkelig med frø, der kan hjælpe udviklingen med vilde urter og græsser på vej i området.

Læs mere om projekt Æbelholt skov her:

https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/aebelholt-skov-skovrejsning/