Projekt skal give frøkilder af klimarobuste træer til fremtidens skove

18-05-2022

Lige nu plantes der fuglekirsebær i skovrejsningsområdet Hørup skov ved Slangerup.

 

Denne plantning er en del af nyt planteprojekt, der skal være med til at afprøve, om træer som bøg, avnbøg, fuglekirsebær, tarmvridrøn, valnød og ægte kastanje trives bedre, hvis man bruger frø fra træer der gror i Mellem-  og Sydeuropa. Forventningen er nemlig, at klimaet vil kunne ændre sig så meget i Danmark, at det vil ligne det, der kendes fra Mellem-  og Sydeuropa. Derfor forventes arter, som ægte kastanje og valnød, der nu vokser naturligt under lidt sydligere himmelstrøg, får bedre muligheder for at vokse og blive robuste i Danmark. Endvidere forventes det, at frøkilder fra sydligere voksesteder også kan rumme vigtige bidrag til fortsat brug af hjemmehørende arter som fuglekirsebær, bøg og avnbøg.

Projektet er støttet af 15. Juni Fonden og Naturstyrelsen Nordsjælland gennemfører projektet sammen med Københavns Universitet. Planterne vil fremover blive fulgt for at undersøge, hvordan de klarer sig. Går det godt og planterne vokser sig til store og sunde træer, vil der blive høstet frø til fremtidens skove fra træerne.

Læs mere om Naturstyrelsens arbejder med frø og plantegenetik her:

http://red.nst.dk/drift-og-pleje/salg-og-udleje/froe-til-traeer-og-buske/