Hundeskove er for alle

18-05-2022

Opfordring til hundeejere – vis hensyn i hundeskovene

Lød hund

Naturstyrelsen Nordsjælland har modtaget klager over løse hunde i de såkaldte hundeskove, hvor hunde ikke behøver gå i snor. Naturstyrelsen opfordrer derfor hundeejere til at vise hensyn og læse op på hundeskovens regler, hvor man til enhver tid skal have sin hund under kontrol – også uden snor.

 Hunde, som hopper op ad andre skovgæster, spiser madpakker fra skovbørnehaver og opfører sig skræmmende. Sådan lyder nogle af de klager, Naturstyrelsen Nordsjælland har modtaget over løse hunde i hundeskovene. Derfor kommer der nu ekstra skilte op i tre udvalgte områder, der skal være med til at gøre opmærksom på reglerne i hundeskoven. ”Naturstyrelsen har fået en række klager over hunde i hundeskovene, som ikke er under kontrol. Hunde, der opsøger andre, hopper op ad andre eller overfalder deres hunde. Det kunne tyde på, at ikke alle hundeejere kender reglerne for brugen af hundeskovene. Derfor har vi besluttet at sætte skilte op med reglerne i tre udvalgte skovområder for at gøre de fælles spilleregler mere tydelige.” siger Anne Johannisson, der er naturvejleder i Naturstyrelsen.

Regler i hundeskoven

Hunden skal luftes dagligt, og mange benytter hundeskovene, hvor hunden ikke behøver gå i snor. Og det er rigtig fint. Naturstyrelsen har nemlig udpeget en lang række skove eller dele af skove, hvor det er tilladt at lufte hund uden snor, såkaldte hundeskove. Der findes i alt 250 hundeskove i de statslige naturområder over hele landet. I den øvrige natur skal hunde, ifølge naturbeskyttelsesloven, som udgangspunkt altid være i snor. I hundeskoven er reglerne på det punkt anderledes. I hundeskoven er det nemlig tilladt at slippe hunden fri af snoren, men kun hvis man har ’fuldt herredømme’ over hunden. Det betyder, at din hund må løbe frit i hundeskoven, når den: 

  • har tæt kontakt til dig
  • straks standser og kommer, når du kalder
  • ikke generer andre besøgende ved fx at hoppe op ad dem
  • ikke generer andre hunde eller det vilde dyreliv ved fx at løbe efter eller true dem

Hvis din hund ikke lever op til disse krav, skal den i henhold til naturbeskyttelsesloven føres i snor – også i hundeskoven. Og som med andre brud på lovgivningen, kan du risikere en politianmeldelse, hvis din hund alligevel løber frit.Det er som udgangspunkt hundeføreren, der har ansvaret for at undgå konflikter.


Vis hensyn

Det er vigtigt at huske, at hundeskoven ikke er forbeholdt løse hunde. Hundeskoven skal altså som alle andre skove være tilgængelig for alle slags friluftsliv. Det er derfor meget vigtigt at udvise hensyn for skovens andre brugere. Børnehaven, der er på tur og sidder og spiser madpakker i skovbunden, skal kunne gøre det, uden der kommer løse hunde hen og napper deres mad. ”I det hele taget bør man tænke på, at hunde kan virke skræmmende over for andre, især børn, og kalde hunden til sig, når man møder andre. Efter en snak kan man altid give hunden mere fri, hvis dem, man møder, føler sig trygge,” siger Anne Johannisson. Naturstyrelsen har løbende fokus på god adfærd generelt i naturen, og styrelsen sætter nu også fokus på den gode adfærd i hundeskovene. 

Mindre hundeskove med hegn i Nordsjælland

Naturstyrelsen Nordsjælland har også lavet seks mindre hundeskove. Her gælder de samme regler som i andre hundeskove. De mindre hundeskove er anlagt på 1-4 hektar og ligger i:

  • Ullerup Skov
  • Høbjerg Hegn
  • Æbelholt Skov
  • Gørløse Skov
  • Grønlien
  • Hørup skov

De mindre hundeskove er indhegnede, så her er der bedre muligheder for at hunde kan lege med hinanden, mens ejeren med hunden inden for synsvidde, tager sig et hvil eller drikker en kop kaffe på en af de opstillede bænke.


Plads til alle
”Vi er mange, både mennesker og hunde, der holder af at komme i naturen. Det betyder, at vi skal følge reglerne og vise hensyn til hinanden, så der er plads til alle. Vi skal også huske, at skoven er hjem for vilde dyr. Og mange forstyrrelser kan betyde, at de ikke får føde eller hvile nok eller får mulighed for at opfostre deres unger,” siger Anne Johannisson og fortsætter:  ”For mange er det netop også det vilde dyreliv, en ugleunge i et træ, rådyret og skovsneppen i skumringen, der giver os de gode naturoplevelser. Og her i yngletiden, hvor vi skal være ekstra forsigtige.” 

 
 I Nordsjælland finder du i alt 23 hundeskove i de statslige naturområder. Find hundeskove i Nordsjælland på www.udinaturen.dk (søg på hundeskove)

 Læs mere om regler og færdsel med hund i naturen her: https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/aktiviteter/med-hund-i-naturen/