Forårsgæster på besøg i fiskeørnereden

11-03-2022

Selvom fiskeørneparret endnu ikke er ankommet til deres rede ved Vandmosen, så er der alligevel fuld aktivitet ved reden.

Foto: Lars Gejl

Naturstyrelsen har tændt for kameraet 3. marts 2022, og allerede dagen efter dukkede skovmåren op ved nattetide, og et havørnepar har været på besøg 7. marts for at inspicere reden.

Videoklip fra de to besøg kan ses her:

https://naturstyrelsen.dk/media/313936/skovmaar-i-reden.mp4

https://naturstyrelsen.dk/media/313981/havoerne-paa-besoeg-i-reden.mp4

Det er forventningen, at der ca 1. april vil ankomme et fiskeørnepar, som vil indtage reden ved Vandmosen og yngle. Naturstyrelsen har siden 2017 opsat et webcam, som filmer reden hen over forår, sommer og efterår, og hjemmesiden vil løbende blive opdateret med begivenheder fra parrets liv i og omkring reden. Styrelsen henstiller til, at man ikke færdes i området omkring reden (yngleområdet vil være fysisk markeret i skoven ved veje og stier), men i stedet holder sig opdateret, og oplever fuglene via hjemmesiden og videoklip, eller fra observationsposterne i skoven, som fremgår af kortet på vores hjemmeside om ørnene. 

Følg fiskeørnene i Gribskov