Fri teltning betyder ikke fri byggetilladelse

10-03-2022

Naturstyrelsen har de seneste år fundet flere deciderede bygningsværker i Rø Plantage. Der er fri teltning i skoven, men det omfatter ikke tilladelse til opførelse af permanente shelters og bivuakker.

Ufærdig bjælkehytte opført med træ stjålet fra skoven.

Det seneste fund er fra februar, og var en godt camouflere bivuak. Den var opført med nylonreb, så den ikke blot kunne overgå til naturen, når den faldt sammen. Tidligere på året er der fundet en bivuak mere og en lille bjælkehytte, der manglede en tagkonstruktion for at blive færdig. Bygningen var opført med træ stjålet fra skoven.

Det største bygningsværk der er fundet i skoven blev fundet i 2019 og omfattede både et shelter, et brændeskur og et multtoilet.

”Bivuakker er der som sådan ikke noget galt med at man opfører for en enkelt overnatning, så længe det foregår uden at man fælder træer eller buske. Og forudsat at man tager bivuakken ned igen, inden man forlader området. Permanente bygninger er ikke tilladt. Dels fordi der ikke er tilladelse fra os som lodsejer, men også fordi det kræver tilladelser fra andre myndigheder, at opføre bygninger,” forklarer skovfoged Mejse Holm.

Bygningerne bliver fjernet, når de opdages.

”Det tager nogle gange mange timer for vores skovarbejdere at fjerne bygningerne igen. Det er timer, som kunne være brugt til andre formål som vedligeholdelse af lovlige faciliteter eller naturpleje,” fortæller Mejse Holm.

I Rø Plantage er der rige muligheder for at overnatte i telt - helt lovligt. Men man skal huske at overholde nogle enkle regler:

”Reglerne for fri teltning kan koges ned til 1-2-3 reglen: En overnatning i max to stk. tremandstelte på samme sted. Og så er brug af åben ild ikke tilladt, med mindre man bruger en af de fire lejrpladser i skoven, hvor der er indrettet forsvarlige bålsteder,” slutter Mejse Holm.

Eksempel på en bivuak. Der er efterladt presenninger og dåser i skovbunden.


Bivuak der er godt camoufleret, så den er svær at se fra en nærliggende skovvej.

 

 

Shelter som blev opdaget og fjernet i 2019.


Multtoilet opbygget i sten og rafter.