Klar til hanekamp

07-03-2022

I området for den kommende Naturnationalpark Fussingø er der ud over den store og dybe Fussing Sø en lang række større og mindre damme og vandhuller. Om vinteren er de i lange perioder frosset til og det hele virker meget stille og forladt. Men når foråret kommer og isen forsvinder, sker der pludselig en forvandling.

Lige nu kan du selv opleve forvandlingen. Noget af det første man ser er, at knopsvanerne dukker op. Typisk kommer de som et par – evt. med et par unger eller tre fra sidste år. Efter lidt rundflyvninger i området slår svaneparet sig ned i en af dammene. De først ankomne synes at gå efter det bedste sted. Det er deres territorie og det vogter de nidkært. Her vil de bygge rede og med stor sandsynlighed opfostre et kuld unger i løbet af sommeren.

 Knopsvanen - Danmarks nationalfugl - med det karakteristiske røde næb og den sorte knop - foto Peter Brostrøm.

Men der er andre fugle, som også gerne vil sikre sig en famileforøgelse ved at have en rede i dammene. Deres ankomst er lidt forunderlig. Lige pludselig er de der, men man ser dem aldrig komme flyvende til de små søer og damme i løbet af dagen. Til gengæld kan man i nætterne inden de pludselig er der, høre nogle underfundige trumpeterende kald som lyder sådan hen ad ”pæ pøyv ”.  Kaldene høres bedst i stjerneklare og stille nætter og nogle gange kan man svagt fornemme susende vingeslag fra en fugl.

Det er blishøns der flyver rundt om natten for at finde et vandhul, som måske skal være deres hjem hen over sommeren. Blishønen er bestemt ikke nogen ferm flyver og måske benytter de natten for på den måde at sikre sig mod f.eks. rovfugle.

Blishønen er normalt ikke en fugl, der gør meget væsen af sig - foto Peter Brostrøm.

Blishønen er næppe en fugl de fleste vil kalde køn. Den er jo sådan kedelig mørkegrå, lidt vel plump i det og for det meste ser det ud som om blishønen bare tøffer rundt i vandhullet, mens den med nærmest båttende stemme udstøder et ”krøck” med jævne mellemrum. Umiddelbart kan en blishøne også virke som noget af det mest fredelige og man kan let få den tanke, at der ikke er meget fut i den.

Men hannerne er faktisk  kampberedte og dukker der en rival op, bliver de rigtigt aggressive. Det kan udvikle sig til voldsomme hanekampe, hvor der både sparkes og hakkes efter rivaler. De kæmpende prøver også at trykke modparten ned under vandet. Det er rigtig slåskamp med masser af vandsprøjt og skrig og skrål. Sådanne kampe overværes næsten altid af den udkårne blishøne, som også kan finde på at blande sig i kampen næsten som en slags boksedommer. En sådan hanekamp kan være langvarig og når den tabende må give op, fordufter han hurtigt væk fra kampladsen. Næste nat flyver han nok ud og prøver lykken i en ny dam eller vandhul.  

Hanekamp mellem til to hanner. Hunnen er med som kampdommer - foto Peter Brostrøm.

Se vandretursfolderen for Fussingø.

Læs mere om den kommende Naturnationalpark Fussingø.