Odderen måske tilbage i Nordsjælland

09-03-2022

Fundet af 2 trafikdræbte oddere i løbet af 2021 ved Nivå og Rågeleje og et klip optaget på et vildtkamera som viser en levende odder ved Arresø, tyder i høj grad på at odderen nu igen har fundet vej tilbage til Nordsjælland.

Naturstyrelsen Nordsjælland har i samarbejde med Københavns Universitet og de nordsjællandske kommuner sat gang i en undersøgelse af, hvor odderen findes og meget gerne, hvor stor bestanden mon kan være.

Undersøgelsen gennemføres ved, at der spredt i en række vandløb og søer i Nordsjælland udlægges 20-25 flydende platforme. På hver af platformene bliver der monteret et vildtkamera og udlagt duftstoffer, som erfaringsvis tiltrækker odderen. Forventningen er, at odderen er så nysgerrig og tiltrukket af duftstofferne, at den opsøger platformene, hvor den bliver fotograferet. Herefter vil antallet af odderfotos, tidspunkter etc. kunne give en god oversigt over, hvor odderen findes og en indikation af hvor mange oddere der lige nu er i Nordsjælland.

Omkring 1980 fandtes odderen kun i mindre området primært i det nordvestlige Jylland. Efter fredning og vedtagelsen af en forvaltningsplan er odderen igen udbredt over hele Jylland, og for ca. 10 år siden begyndte jyske oddere at flytte over Lillebælt til Fyn, hvor odderen nu også findes på en række lokaliteter. På Sjælland har der siden 1960-erne kun været ganske få oddere i Åmosen mellem Sorø og Kalundborg, mens den har været helt forsvundet fra det øvrige Sjælland.

Det er således ca. 60 år siden der sidst har været odder i Nordsjælland. Odderen havde jagttid helt frem til 1967 og det er Naturstyrelsens opfattelse, at en af de sidst kendte oddere er skudt i Ellemosen ved Ramløse i 1966. Der er derfor stor glæde og begejstring over, at odderen igen har fundet vej til Nordsjælland.

Som konsekvens af en effektiv forvaltning er bestanden af oddere i Skåne vokset kraftigt gennem de senere år. Det vurderes derfor, at det er meget sandsynligt, at det er svenske oddere, der har taget turen over Øresund for at bosætte sig i Nordsjælland. For at få vished for oprindelsen af de nytilkomne oddere i Nordsjælland, vil der blive foretaget en DNA undersøgelse af de 2 trafikdræbte oddere, som gerne skulle kunne fastslå deres oprindelse.

Også det Det Nationale Overvågningsprogram Novana, har fokus på oddere i 2022. Der registreres spor af oddere (ekskrementer og fodaftryk) langs vandløb og søer i marts/april i hele Danmark. Og Naturstyrelsen forventer, at fundet af både levende og døde oddere vil gøre interessen for at finde odderspor i Nordsjælland ekstra stor.

Hvis du færdes langs vandløb og søer og ser en odder eller finder spor af odder, vil Naturstyrelsen Nordsjælland meget gerne have informationer om dine fund. Gerne suppleret af et foto og/eller ekskrementer i en lukket plasticpose.  

Det er således Naturstyrelsens håb, at vi i løbet af sommeren og ved fælles hjælp, får beviser for at odderen er tilbage i Nordsjælland.  

Her er et klip optaget på et vildtkamera som viser en levende odder ved Arresø.