Naturpleje ved afbrænding af Finkehede i Frøslev Plantage

24-03-2022

Naturstyrelsen Sønderjylland planlægger at udføre hede-afbrænding af Finkehede i Frøslev Plantage, mellem den 29. marts og 31. marts 2022.

Hede-afbrænding

Naturstyrelsen Sønderjylland planlægger at udføre hede-afbrænding af Finkehede i Frøslev Plantage inden den 1. april 2022. Afbrændingen vil finde sted en af dagene mellem den 29. og 31 marts 2022. Mere præcist kan det på nuværende tidspunkt ikke oplyses, eftersom hede-afbrænding er afhængig af mange lokale faktorer. Det skal være forholdsvist tørt, således det som ønskes afbrændt rent faktisk afbrændes. Derudover skal det blæse fra en bestemt retning og med en bestemt hastighed.

Vi vil anbefale publikum at blive væk fra området den dag hvor afbrændingen finder sted.  

Landskab Finkehede, Frøslev Plantage

Afbrænding af heder er et effektivt middel i naturplejen. Denne form for naturpleje har en veldokumenteret positiv effekt, hvor bl.a. hede-afbrændingen kan forynge hedelyng på hede-arealerne. Hedelyng er en særlig karakteristisk plante, som mange kender fra hede-arealer, men lyngplanten er faktisk en lidt svær størrelse. En lyngplante har en kort livscyklus på 30-40 år, hvor den koloniserer sig på et areal, vokser, forplantes og derefter dør. Hvis alt lyng på en hede er af samme alder og der har været dårlig foryngelse, kan hedelyngen udgå på en hede over en relativ kort årrække. Det er derfor et vigtigt element af naturplejen på hede-naturtypen, at forynge hedelyng og her kommer afbrænding ind i billedet. Derudover kan en hede være domineret af uønskede græsser, som skygger for de mere særlige hede-arter som f.eks. hedelyng, liden klokke, lyngsnerre og andre arter, som kræver lys for at vokse. Det tørre førnelag af græsser som f.eks. blåtop eller bjerg-rørhvene kan fjernes ved afbrænding, således der skabes bedre lysforhold for de mere sarte plantearter. Hede-afbrænding har historisk også været meget central andel af bondekulturen, hvor hederne blev afbrændt inden afgræsning eller for at fjerne uønskede arter.

Død hedelyng fra Finkehede

”Det er første gang Naturstyrelsen Sønderjylland afbrænder hede af som en del af Naturplejen. Vi får hjælp af kollager fra Naturstyrelsen Trekantsområdet som har mange års erfaring i hede-afbrænding.” siger biolog Dorthe Mikkelsen som er ansvarlig for naturpleje på Naturstyrelsen Sønderjyllands arealer. ”Vi er meget spændt på at følge udviklingen af Finkeheden efterfølgende og især se hvordan hedelyngen forynges.”

Hvis du vil vide mere om hede-afbrænding som en redskab i naturplejen kan du læse mere om det her: https://mst.dk/natur-vand/natur/national-naturbeskyttelse/naturpleje/naturplejeportalen/plejemetoder/afbraending-som-naturplejemetode/

Hvis du har spørgsmål til afbrændingen af Finkehede, Frøslev Plantage, kan du kontakte biolog Dorthe Mikkelsen på e-mail Obfuscated Email eller telefon 24 66 59 38.